Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O proxecto de Orzamentos 2017 elaborado polo Goberno Municipal reforzará a Seguridade Cidadá, incrementándose en case 150.000 euros, é dicir un incremento do 5% con respecto ao 2014, onde a consignación era de 2,85 millóns de euros.

No borrador de orzamentos que actualmente están a analizar os grupos políticos, contémplase unha partida que non existía: a destinada á adquisicións de equipos e material de utillaxe da Policía Local. Asimesmo, tamén se dota unha nova partida, antes non contemplada, para cursos de formación deste corpo policial.

Tamén se prevé a adquisición de tarxetas de acceso de residentes ao Casco Histórico, algo que non estaba contemplado no Orzamento 2014 e que actualmente está xerando queixas entre os residentes, dado que o cambio da ordenanza o anterior mandato de acceso ao casco histórico (aprobado no anterior mandato) permite o paso de máis vehículos que os inicialmente contemplados.

No que respecta ao Servizo de Extinción de Incendios, contémplanse por vez primeira os fondos de Unexpa adicados á adquisición de vehículos (0,46 millóns de euros) e dótase unha nova partida de equipos informáticos para intervencións dos bombeiros.

O concelleiro de Seguridade Cidadá, Carlos Campos, salienta que “pese ás limitacións no gasto imposta pola Ley de Estabilidad Presupuestaria, este goberno municipal ten un compromiso claro con reforzar a seguridade cidadá, poñendo a disposición dos traballadores todos os medios ao noso alcance para facilitar a súa labor, que redundará en beneficio de todo Ourense”.

 

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.