Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Xunta de Galicia e Concello de Ourense colaborarán na mellora da eficiencia enerxética do edificio da Policía Local froito dun convenio que subscribirán ambas institucións a través da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. O seu titular, Alfonso Rueda, visitou a sede deste corpo na rúa Victoria Kent acompañado polo alcalde, Jesús Vázquez. O rexedor agradeceu “a man tendida do goberno autonómico sempre que desde o Concello lle planeamos proxectos de mellora para as instalacións municipais”.

Mediante este convenio acometeranse obras por un importe de 59.965,17 euros (dos que un 20% serán achegados polo Concello) para optimizar a eficiencia enerxética neste edificio.

“Somos coñecedores, logo de diversas reunións cos mandos deste corpo policial”, avanzaba Vázquez Abad, “das deficiencias que presenta este edificio: humidades, entradas de augas por falta de permeabilización, desconchados na pintura, filtración de aire, gretas, problemas na apertura do portón automático de acceso ao rocho, desprendemento de pezas cerámicas da fachada por filtracións de auga que tamén provocan problemas de illamento, fallos no alicatado dos vestiarios, mala ventilación nos aseos...”

Para a mellora da eficiencia enerxética do edificio, a memoria do proxecto propón a instalación dun sistema electromecánico para a automatización da porta de acceso principal, xa que se atopa aberta a maior parte do día, provocando unha redución enerxética.

Alfonso Rueda, que estivo tamén acompañado pola delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, destacou a importancia da colaboración entre Administracións, como ocorre co concello de Ourense, que repercuten directamente en “poder ofrecer máis e mellores servizos aos ourensáns, cunha frutífera colaboración, que nos últimos anos se ten reflectido na posta en marcha do edificio xudicial, cedido polo Concello e executado pola Xunta; na continua colaboración no Centro de Información á Muller; ou nas obras de rehabilitación da casa do concello, nas que tamén a Xunta ten feito un importante investimento para colaborar en varias melloras”.

Até o de agora, a relación do Concello coa Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza plasmárase en dous convenios que supuxeron máis de 100.000 euros de achega: un para reformar a segunda planta da Consistorial, e o outro para mellorar o illamento das fiestras, contribuíndo significativamente a mellorar a eficiencia enerxética do Concello.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.