Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense reforza a seguridade viaria na contorna dos centros educativos con vistas ao próximo inicio do novo curso escolar. A Concellería de Tráfico ven de rematar a campaña de colexios 2017/2018, na que ao longo de dúas semanas realizou unha revisión dun total de 29 centros educativos da cidade, coa finalidade de implementar unha total posta a punto da sinalización, tanto vertical como horizontal dos centros, e garantir as condicións máis axeitadas na contorna das unidades escolares, que desde este mes volven ser punto de destino da ruta diaria de nenos e nenas de Ourense.

As actuacións realizadas abranguen diferentes tipos: o repintado de pasos para peóns, a incorporación de novas unidades de sinalización vertical, ou a renovación daquelas que o precisaban por antigüidade ou deterioro para seguridade da alumnos, alumnas e demais integrantes da comunidade educativa nas proximidades dos centros.

A campaña de colexios realizouse ao longo da segunda quincena do mes de agosto

Actuacións:

 • No Colexio Xesús Pousa repintáronse pasos de peóns e substituíuse un sinal de Colexio - Área a 30 que estaba deteriorada.
 • En Vistahermosa repintouse o paso de peóns da porta principal e as liñas de parada e substituíronse 2 sinais de peóns por outros 2 reflectantes.
 • En Seixalbo, repintáronse os pesos de peóns, a zona amarela que sinaliza a entrada principal, a zona amarela de seguridade de peóns e as prazas de aparcamento para autobuses.
 • No Padre Feijóo repintáronse os pasos de peóns con liña de parada da rúa Doutor Fleming e recolocáronse as bandas da rúa Portocarreiro, que se atopaban soltas.
 • No Amadeo Rodríguez, repintáronse 4 pasos de peóns na rúa Serra San Mamede e a zona de emerxencia escolar na porta principal co colexio.
 • No José García de Mende, realizouse o repintado do paso de peóns da rúa dende a liña de parada, así como a liña amarela e zona de autobús no lateral do colexio, repintáronse as liñas de preaviso de bandas sonoras e as Áreas a 30. E canto á sinalización vertical, repuxéronse 5 metros de bandas sonoras deterioradas.
 • En Manuel Sueiro repintáronse 2 pasos de peóns cos súas correspondentes liñas de parada, máis as de preaviso de bandas sonoras e liñas amarelas.
 • No Mestre Vide repintáronse 2 pasos de peóns en rúa Ángel Barja. Outros 2 en Salesianos e outros 2 en Maristas, na entrada principal, 1 en Concepción Arenal, outro no Instituto Otero Pedrayo, na rúa Padre Feijóo, e os 3 do colexio O Couto, na rúa do Greco.
 • No Curros Enríquez limpouse a sinalización informativa de zona escolar, en Lagoas 3, repintáronse as liñas amarelas da entrada
 • En Irmáns Villar pintouse unha zona de exclusión en amarelo na entrada principal e mellorouse a visibilidade do paso de peóns
 • En Eiroás repintáronse os pasos de peóns e de liñas detención e preaviso de bandas sonoras.
 • No Divino Maestro, repintáronse a liña de zigzag amarela na entrada do colexio e os pasos de peóns
 • No Divina Pastora, na rúa Cardenal Quevedo, repintáronse a zona de parada de autobús e os pasos de peóns, e en Manuel Pereira a liña de zigzag, paso de peóns e liñas amarelas,
 • En As Mercedes, repintado de triángulos de perigo e paso de peóns
 • En Carmelitas, repintáronse as zonas de emerxencia das portas principal e lateral, e en Cisneros repintouse a zona de emerxencia.
 • No Luís Acuña repintáronse 3 pasos de peóns, máis os símbolos de límite velocidade a 30 e triángulos de precaución: peóns
 • Finalmente, no Colexio O Couto - Rampa de Sás, repintouse a liña amarela de seguridade para os peóns, as liñas amarelas, zona de seguridade e aparcamentos de autobús escolar, e 2 pasos de peóns na rúa Francisco Asorey e substituíuse o sinal vertical de precaución: zona escolar.

A campaña revisou a seguridade viaria dos 29 centros, e constatou tamén o bo estado da sinalización hortizontal e vertical dos restantes, polo que non foi preciso tomar medidas adicionais.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.