Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello


Ourense, 24 de maio de 2018.

Os Bombeiros de Ourense organizarán este sábado unha xornada de portas abertas especialmente destinada para que os máis novos coñezan en vivo o traballo deste corpo e dos demais servizos de emerxencia que operan na cidade. Ademais, a cita ofrecerá a quen así o desexe a oportunidade de colaborar co Banco de Alimentos.

A actividade terá lugar entre as 10,00 e as 13,00 horas nas instalacións do Parque de Bombeiros, xunto ao Campo da Feira. Será unha xornada didáctica para que a rapazada coñeza a labor dos bombeiros, pero tamén da Policía Nacional, Autonómica, Local, Garda Civil, 061 e Protección Civil.

Por este motivo, tamén se contará coa presenza de membros dos diferentes corpos de seguridade que traballan en Ourense.

O concelleiro de Seguridade Cidadá, Carlos Campos, anima aos ourensáns a “coñecer de primeira man cómo é o traballo que desenvolven os nosos bombeiros e profesionais da Seguridade” e destacou a súa “especial sensibilidade e formación para resolver calquera tipo de actuación”.

Tamén considera que “ademais de ser unha boa oportunidade para coñecer como actuar en casos de emerxencia, é unha ocasión moi boa para colaborar co Banco de Alimentos de Ourense e axudar aos que máis o necesitan”.

Os visitantes poderán coñecer como é o día a día dos bombeiros e como se coordinan con outras forzas de seguridade no caso de que sexa necesario. Visitarán as instalacións, como a sala de telefonía onde se reciben as chamadas, e tamén poderán ver e subirse nos coches de bombeiros.

Asemade este ano haberá sorpresas no exterior do recinto, como unha actividade coa que se pretende que os asistentes aprendan como actuar no caso de que vivan unha situación de emerxencia.

Este é o segundo ano que se organiza esta actividade, tras o éxito da pasada edición onde os bombeiros recibiron a preto de 2.000 persoas. Dende a organización se informa de que os menores deberán estar acompañados por unha persoa maior.

Este ano a cita tamén ten unha vertente solidaria ao ofrecer a oportunidade de colaborar de forma voluntaria co Banco de Alimentos de Ourense, facendo entrega de comida non perecedoira.

A organización se recollerá o material que se lle entregue para doalo ao Banco de Alimentos, que destacou a demanda dos seus usuarios por potitos para bebés, leite e leguminosas.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.