Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A intervención dos bombeiros do Concello de Ourense foi requirida, durante o ano 2020, un total de 1197 veces. De todas estas demandas, 1.062 remataron cunha intervención do corpo de bombeiros, o que representa un 82,72% das veces, 68 resultaron ser falsas alarmas (5,68%) e en 71 ocasións non foi necesaria a súa participación (5,93%).

Os meses más activos foron os de abril, maio e xuño, nos que os bombeiros, ademais das súas tarefas habituais, realizaron un total de 344 intervencións consistentes na desinfección de espazos debido a pandemia da COVID, especialmente nos dous primeiros meses citados (con 172 e 144 saídas, respectivamente).

Dentro deste mesmo grupo, asistencias técnicas, as outras actuacións máis realizadas foron a retirada de himenópteros -insectos- (159), acceso a vivendas (77), saneamento de calzadas (69), retirada de árbores ou ramas (55) ou por risco eléctrico (15), entre outras.

No referente a incendios, foron requiridos para un total de 211 actuacións, das que 91 foron por incendios en edificacións, 32 por incendios en mobiliario urbano, 31 por fugas de gas e 25 por incendios en vehículos.

Realizáronse un total de 92 rescates, a maioría no medio urbano (47). Do total de rescates realizados 27 foron de animais e 6 de persoas atrapadas en ascensores.

Por último, os bombeiros tamén realizaron actividades de prevención, consistentes na formación e divulgación, realización de plans de emerxencia, simulacros, verificación de accesos e instalacións e a realización de informes técnicos. Esta última foi a actuación máis repetida neste apartado cun total de 103 informes técnicos realizados durante o ano 2020.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.