Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

“A posta en valor dun espazo singular como é o Montealegre é sempre unha boa nova para unha cidade coma Ourense, onde o patrimonio non se cingue só ao histórico ou cultural, senón que conta tamén cun magnífico patrimonio natural”. Así o explicaba o concelleiro de Medio Ambiente, José Araújo, na visita que realizou xunto á conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, ao botánico de Montealegre.

“Montalegre é un emblema da historia da nosa cidade, e tamén unha aposta de futuro. E neste reto tiñamos unha conta pendente: dotar de mellores accesos que faciliten a visita ao Parque de Montealegre. Grazas á colaboración da Xunta, que cun investimento de 60.000 euros, promoveu a creación de sendas peonís e instalación de mobiliario, así como á plantación de especies arbóreas singulares e un tratamento de eliminación de especies invasoras”, explicou o edil ourensán.

Tamén colaborou a Consellería do Medio Rural coa instalación de mobiliario de madeira (mesas e bancos, papeleiras, cartel informativo e varanda nas zonas de desniveis próximas aos sendeiros), así como tamén coa instalación dun sistema artificial de rega.

“Porque con estas actuacións do presente queremos construir un futuro prometedor para o Montealegre.

Mil especies catalogadas

Con preto de mil especies catalogadas, o Montealegre é un espazo aberto á cidadanía de Ourense que se vai potenciar ainda máis nas próximas semanas, coa inminente contratación da empresa que se encargará da xestión e dinamización do Parque.

“Permitirá non só garantir o bo estado de mantemento das instalacións, senón tamén dará inicio a un programa de actividades de sensibilización medioambiental, dirixidas a todos os públicos: tanto adultos como nenos que volverán a atopar no parque un lugar idóneo para disfrutar do seu tempo de lecer gozando da natureza. E xa a próxima fin de semana, coa novidosa exposición de camelias e obradoiros que encherán de colorido e viveza este emblemático espazo da nosa cidade”, concluiu o concelleiro José Araújo

Escola Obradoiro

Montealegre é tamén protagonista dun ambicioso proxecto: a Escola Obradoiro Montealegre, posta en marcha pola Consellería de Economía, Emprego e Industria coa colaboración do Concello. Actualmente en marcha, desde finais de setembro ate finais de marzo, está a dar formación a un total de 15 alumnos, menores de 30 anos. Conta cunha directora, un auxiliar, un docente de cada especialidade e unha profesora de compensatoria

Consta de dous módulos, adicados a xardinería e albanelería. Na actualidade, os alumnos de albanelería están a realizar unha caseta que dará servizo ás brigadas do parque. E os de xardinería, realizan arranxo de camiños, desbroces, e plantación de novas especies.

A Escola Obradoiro ten un orzamento total de 131.651,48 euros

Camiños rurais

A Consellería de Medio Rural acometeu obras en diversos camiños do rural ourensán dentro do Plan de Emerxencias para a mellora, arranxo e posta en valor de camiños municipais. A achega total foi de 218.742,2 euros.

No camiño do Espeto (na zona alta da Farixa), cun firme en deficiente estado de conservación, cun muro de mampostería de pedra tamén en mal estado de conservación, substituiuse este por un novo muro de contención. No que respecta ao firme, saneouse e pavimentouse, con mellora do drenaxe superficial e sinalización vial, tanto vertical coma horizontal. O custe da obra foi de 59.800 euros.

Os restantes arranxos consistiron na mellora da drenaxe superficial e sinalización vial, e limpeza de malas herbas as cunetas dos accesos á parroquia de Santa Cruz de Arrabaldo, o camiño da Burata a Vilariño, a rúa da Amizade -no polígono de As Coiñás-, e o camiño do Espeto -na zona alta da Farixa-. Estas melloras incidiron considerablemente na seguridade vial e na comodidade de circulación, tanto para vehículos como para peóns.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.