Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A sede da Federación Española de Municipios de Provincia acolleu unha reunión da Comisión de Modernización, Participación Cidadá e Calidade deste organismo que presidida polo alcalde de Ourense, Jesús Vázquez.

 

Nesta reunión de traballo avanzáronse diversos temas, entre os que destacou a presentación da ordenanza tipo reguladora do Procedemento Administrativo Común Electrónico da Administración Local. Este novo texto foi aprobado o pasado 14 de decembro pola Xunta de Goberno da FEMP, e recolle unha serie de principios que regularán a adecuada implantación no ámbito local do procedemento administrativo electrónico, tratando de simplificalo para que la relación da Administración coa cidadanía sexa máis áxil e fluida.

No transcurso da reunión de traballo tamén se presentaron os libros de estudio e traballo para a transformación dixital das entidades locais, así como a actualización do reglamento tipo de participación cidadá, fixando como obxectivo a finalización da súa redacción antes do verán.

Reunión no IDAE sobre xeotermia

Con anterioridade á reunión na FEMP, o alcalde de Ourense mantivo unha reunión con Arturo Fernández, director xeral do Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE); así como con Alfonso Olivas de la Llana, director de Energías Renovables desta entidade pública empresarial adscrita ao Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través da Secretaría de Estado de Energía.

O obxecto do encontro foi avanzar no desenvolvemento da xeotermia en Ourense, proxecto no que ambolos dous responsables do IDAE amosaron interese en seguir avanzando a través da colaboracións institucional, mediante un convenio, co fin de facer de Ourense unha cidade máis sostible.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.