Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez; a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez;o secretario general de Infraestruturas do Ministerio de Fomento, Manuel Niño; o concelleiro de Urbanismo, José Cudeiro, e representantes de ADIF, mantiveron o 13 de febreiro en Madrid a primeira xuntanza da Comisión de seguimento do acordo para impulsar a intermodal da cidade, na que as tres Administracións acordaron a tramitación urbanística conxunta da estación co obxectivo de licitar as obras a finais do ano.

Jesús Vázquez nesta primeira reunión da Comisión de seguimento do convenio para impulsar a intermodal de Ourense, onde se concretou que xa están ratificados os acordos alcanzados polo ministro de Fomento e o presidente da Xunta e o cronograma a seguir para tramitar urbanísticamente as estacións intermodais como un proxecto conxunto a través da lei 3/2016, aprobada para o impulso de infraestruturas de especial interese público, e poder garantir a axilidade e seguridade xurídica neste procedemento.

"O compromiso avanza"

O alcalde de Ourense salienta que con esta reunión, queda probado “que estamos ante a seguridade de que o compromiso adquirido avanza cunha macroestructura que dará para Ourense unha estación intermodal asinada por Normal Foster, con todo tipo de servizos e que de xeito transversal servirá para mellorar as comunicacións con Ourense e dentro da propia cidade, superando as barreiras entre os barrios da Ponte e do Vinteún”.

Ademais, Jesús Vázquez, manifesta a súa satisfacción polo traballo conxunto e de total cooperación entre as tres administracións para que estas obras poidan estar iniciadas en 2018.

Redacción do proxecto básico

Neste encontro de traballo estase a ultimar a redacción do proxecto básico da terminal e xa se adxudicou o do aparcadoiro, polo que nas próximas semanas comezará a tramitación para desbloquear urbanisticamente o proxecto global e o conxunto da futura intermodal, incluíndo os servizos de ferrocarril, de autobús, a pasarela, o vial, a praza humanizada sobre vías e o parking.

A estación intermodal de Ourense integrará as terminais de ferrocarril e a de autobuses no mesmo espazo, constituíndo o principal nó de comunicación de viaxeiros de toda a provincia, facilitando os desprazamentos tanto aos veciños da cidade como do resto de concellos.

A citada infraestrutura incidirá positivamente no contorno que a acollerá, ao superar a barreira que as vías supuxeron na división dos barrios da Ponte e o Vinteún, ademais de que aportará unhas 300 prazas de aparcamento, algo moi necesario no barrio.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.