Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A cancha anexa do Pavillón dos Remedios acolle o 15 de febreiro o primeiro partido oficial tras a súa reforma. Os equipos de balonmán Novaxestión Pavillón de Ourense o Cisne Los Sauces de Pontevedra miden as súas forzas nun encontro que permitirá estrear as obras realizadas polo Concello de Ourense, cun investimento de 214.397,10 euros, e executadas pola empresa Mondo Ibérica S.A.

O Anexo dos Remedios foi construído en 1989 coas dimensións e características fundamentais coas que conta na actualidade. Cáseque tres décadas despois, cambiouse a superficie de xogo, substituíndo o linóleo asentado sobre taboleiros de madeira por un pavimento deportivo de alta calidade en absorción de golpes, fricción e uniformidade. Cambiáronse as gradas telescópicas para incluír unhas bancadas mecanizadas con asentos individuais de polipropileno, e instalouse un sistema de calefacción para atemperar o recinto evitando as baixas temperaturas que ás veces rexistra o recinto deportivo.

A obra executada ven dar unha nova vida a estas instalacións, unhas das máis utilizadas en Ourense, xa que posibilitan partidos simultáneos de diferentes especialidades. O recinto é utilizado a diario por máis de 300 deportistas de todas as idades.

A nova superficie

O pavimento combinado está composto por dúas capas de contrachapado de madeira, sobre as que se coloca unha superficie de caucho vulcanizado., homologado como FIBA Nivel-1. O sistemas susténtase sobre uns tacos elásticos que posibilitan un equilibrio perfecto entre o retorno da enerxía, a absorción de impactos, a deformación e os botes de balón.

Precisamente a alta absorción de impactos permite a este pavimento ofrecer unha gran protección aos deportistas, reducindo así o risco de lesións

Na zona de xogo, coincidindo coas dimensións dun campo de balonmán e fútbol sala, instaláronse 399 metros de pavimento de cor azul.

O perímetro suma outros 460 metros de superficie en cor madeira. A pista pintouse tamén para baloncesto, balonmán, fútbol sala, mini-básquet, dúas pistas de voleibol e outras dúas de bádminton. Instaláronse tapas sobre as zonas de anclaxe onde, en función das necesidades, se encastra o material necesario para practicar diversos deportes.

Aproveitamento termal para climatización do pavillón

As gradas desmontáronse e substituíronse por bancadas mecanizadas telescópicas equipadas con 250 asentos individuais, un modelo monobloque que conta cun deseño ergonómico pechado en todo o seu perímetro para evitar a acumulación de sucidade no interior. A superficie lisa facilita a súa limpeza.

As obras de acondicionamento do anexo dos Remedios completáronse coa renovación do sistema de calefacción baixo cuberta mediante aerotermos, utilizando de novo o calor residual da piscina climatizada anexa.

Aproveitouse a alta temperatura das augas termais para facer circular o sobrante da piscina e convertelo en calefacción do pavillón. Tamén se realizaron traballos de acondicionamento, reparación e pintura.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.