Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez; o concelleiro de Emprego, Jorge Pumar; a directora de Telefónica Galicia, Marta Menéndez; o responsable dos programas de empregabilidade da Fundación Telefónica, Matías Figueroa; e a técnico de Comunicación do programa Lanzadeiras en Fundación Santa María a Real, Marta Prieto, visitaron os participantes da II Lanzadeira de Emprego de Ourense, que conta co cofinanciamento do Fondo Social Europeo.

A II Lanzadeira de Emprego de Ourense comezou a funcionar en decembro para axudar a unha vintena de persoas desempregadas a adestrar unha nova procura de traballo, acorde ao mercado actual. Representantes das diferentes entidades promotoras visitaron hoxe ao equipo para coñecer os seus participantes actuais e comprobar a evolución que experimentaron nos tres primeiros meses.

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, foi o encargado de clausurar a visita e sinalou que, "coa metade do camiño percorrido, empezamos a recoller os froitos de todas estas boas sensacións: nove de vós xa abandonaron o niño, espero que ese estímulo vos faga crer aínda máis en vós mesmos e nas vosas capacidades. A Lanzadera é unha ferramenta innovadora e efectiva para a búsqueda de emprego, e o estades demostrando día a día”.

Neste senso tamén abundou o concelleiro de Promoción Económica, Jorge Pumar, quen lembra que "Ourense foi o primeiro concello de Galicia e poñer en marcha unha Lanzaders e, tralos resultados obtidos na primeira edición e a boa marcha desta segunda, confírmase que estamos ante unha ferramenta moi útil para mellorar a empregabilidade das persoas que se atopan na búsqueda activa de emprego".

Participantes

A técnico que xestiona a segunda lanzadeira, Lida Enrich, explicou ao comezo da visita que o equipo está formado na actualidade por 11 participantes (8 mulleres e 4 homes) con idades comprendidas entre os 19 e os 46 anos. Afortunadamente o equipo minguou. “É unha gran noticia porque supón que 9 compañeiros xa atopasen traballo nestes primeiros meses en diferentes sectores, como márketing dixital, construción, formación, industria alimentaria, arquitectura, hostalería e banca”, detallou Enrich.

“É un logro colectivo -continuou Enrich- que se debe ao adestramento intensivo que experimentaron na lanzadeira, pero especialmente á proactividade, actitude e motivación dos participantes. É un equipo moi práctico nas súas formulacións, moi centrado nos seus obxectivos e cunha implicación moi alta”, destacou.

Distribuídos por proxectos

Posteriormente, varios participantes interviñeron para contar como están a traballar de forma colectiva e coordinada. “Distribuímonos en catro proxectos: Intermediación, Procura de ofertas, Comunicación e Emprendemento. Desta maneira a procura é máis profesional que a que faciamos antes, sós, pola nosa conta”, detallaron.

A partir de agora

O equipo seguirá traballando con dinámicas de orientación laboral, comunicación e marca persoal, ademais de ir completando o seu mapa de empregabilidade e ir reforzando o contacto co tecido empresarial en busca de novas oportunidade laborais. “Esperamos que a cifra de insercións por conta allea poida ir incrementando ata o final da lanzadeira. Ademais, temos que ter en conta tamén a aquelas persoas que se están expondo outras opcións como o autoemprego ou a formación regrada, acudindo a cursos que lles permitan redefinir o seu obxectivo laboral”, especificou Marta Prieto, da Fundación Santa María a Real.

Resposta eficaz

O responsable dos programas de empregabilidade da Fundación Telefónica, Matías Figueroa, destacou que as lanzadeiras son unha resposta eficaz ao problema do desemprego. “Unha persoa que entra a unha lanzadeira sae moi distinta a como entrou. Os resultados tanto cuantitativos como cualitativos motívannos a seguir apostando por este proxecto que brinda unha oportunidade de mellorar a súa empregabilidade” para inserirse no mercado laboral.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.