Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense inicia un proceso de participación plural, aberto a toda a cidadanía, co obxectivo de corresponsabilizar aos cidadáns na mellora da calidade ambiental, da mobilidade, da pacificación do tráfico e a integración da bici no casco urbano.

Para a dirección do proceso constituiuse unha comisión técnica formada por membros dos catro grupos políticos con representación no Concello, técnicos municipais e o equipo redactor.

Dito proceso será dirixido pola consultura de Urbanismo e Arquitectura Urba+, que no 30 de marzo realizou a primeira exposición ante a Mesa da Mobilidade para explicar en qué consiste o proceso e invitar a participar nel, xa que a implicación cidadá é necesaria para poder consensuar un novo modelo de mobilidade en Ourense.

Na exposición realizada descríbense as distintas fases, ferramentas e mecanismos do proceso a desenvolver, que consistirán en charlas formativas, obradoiros de traballo, enquisas e recollida de datos coas achegas de todos aqueles cidadáns implicados no proceso. “O que se busca é un modelo de mobilidade sostible para o futuro da cidade e o consenso de todas as formacións políticas”, manifestou o concelleiro José Araújo”, quen valorou a xuntanza de xeito positivo.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.