Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, e a concelleira de Facenda, Ana Morenza, fixeron balance de xestión económica do Concello desde xuño de 2015, avanzando que esta Administración está en disposición de acadar a débeda cero durante 2017.

Análisis de Ana Morenza 

A titular de Facenda analizou os datos segundo seis eixos:

 1. Amortización de débeda: Redúxose a débeda municipal nun 75%, pasando de de 39.317.411,21 euros o 15 de xuño de 2015 a 10.097.708,07 euros o 31 de decembro de 2016
 2. Período medio de pago a proveedores: En xaneiro de 2015 o período medio de pago a proveedores era de 78,70 días. Doce meses despois, en decembro de 2015, o período medio de pago quedou establecido en 13,10 días. En febreiro de 2015 situouse en 7,65 días
 3. Liquidación de contas anuais: As contas de 2016 liquidáronse mediante decreto do 22 de marzo de 2017, adiantándose máis dun mes respecto ás previsións do anterior goberno
 4. Aforro: As contas municipais pasaron de ter 41.260.081,99 euros a data 31 de decembro de 2014 a 53.644.380,97 euros a 31 de decembro de 2016. É dicir: en apenas ano e medio, o Concello aforrou 12.384.298,98 euros. O superávit deste Concello viuse prácticamente duplicado: En 2014, o importe era de 12.735.186 euros. En 2015, o importe foi de 14.476.757,01 euros. En 2016, a cifra é de 24.754.259,84 euros: prácticamente o dobre que en 2014
 5. Impostos – Reforma fiscal: Este Goberno Municipal está levando a cabo un estudio, pormenorizado e necesario, para proceder a unha baixada dos impostos e taxas que entre en vigor en 2018.
 6. Modificacións orzamentarias: O Goberno Municipal xestionou e acadou a aprobación de modificacións orzamentarias por un importe de 36.039.585,59 euros desde o inicio do presente mandato

A concelleira Ana Morenza salientou que os froitos da xestión económica do Concello foron “gracias ao estupendo equipo de funcionarios deste Concello da área económica, así como á capacidade deste Goberno, capaz de ir mellorando paulatinamente o estado das contas municipais pese ás limitacións lexislativas, o teito de gasto, e a necesidade de negociar constantemente cos grupos municipais”.

Valoración de Jesús Vázquez

O alcalde, Jesús Vázquez, apuntou un séptimo eixo na xestión económica deste Concello:

 • A captación de axudas de entidades públicas e privadas: Este Goberno Municipal acadou, desde xuño de 2015 a decembro de 2016, un total de 34.740.433,82 euros en inversións procedentes doutras administracións, con especial incidencia da Xunta de Galicia.
  • A colaboración coa Deputación, permitiu ademáis desbloquear obras tan importantes como a rúa Concejo, a Pasarela do Barbaña ou o Campo de Fútbol de Vilar de Astres, así como a mellora do de Santa Cruz. E aquí tamén temos como exemplo os 7 millóns de euros do Centro Interxeracional da Fundación Amancio Ortega.
  • E de entidades privadas e públicas acadáronse achegas mediante convenios con por un importe de 9.753.892,56 euros (2,4 millóns de xuño a decembro de 2015 e 7,3 millóns durante 2016).

“En total, este Goberno acadou para investimentos, programas e proxectos a desenvolver en Ourense un total de 44.494.326,38 euros. E isto só desde o 13 de xuño de 2015. Isto só en 21 meses”, dixo Jesús Vázquez.

O rexedor sinalou que “vímonos na obriga de facer un Plan Económica Financieiro debido á deficiente xestión anterior. E os datos son claros: o Concello está moito mellor hoxe en día que cando chegamos en xuño de 2015. É incuestionable, pois a nosa solvencia como xestores queda clara, logrando estabilizar esta cidade. Por iso consideramos que chegou o momento de que os grupos políticos den un paso adiante e abandonen o “non” no que están instalados para así poder arrimar o hombro en beneficio da cidade", sinalou o edil.

Vázquez amosou a súa "confianza" na responsabilidade dos grupos políticos da oposición para contribuir a que a cidade continúe progresando cos recursos propios do Concello. Que colaboren en axudar á mellora de Ourense.

"Temos proxecto de cidade, temos inversións e temos a seguridade de que Ourense ten futuro”, concluiu o alcalde da cidade.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.