Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A cooperación entre a Deputación e o Concello de Ourense desbloqueará 25 proxectos do Plan de Investimentos da cidade, cun importe total de 10.272.950,77 euros. Esta cooperación permitirá afrontar, neste exercicio económico e tamén no vindeiro (2017-2018) a contratación e execución das citadas inversións, todas elas solicitadas por asociacións veciñais da cidade.

A cofinanciación entre ambas administracións permite que este prazo se amplíe ao vindeiro ano, algo que tanto o presidente provincial, Manuel Baltar, como o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, subliñaron como “clave” para poder sacar adiante estas obras, tendo en conta que sin esa cofinanciación, todas terían que estar adxudicadas e executadas durante 2017.

O alcalde, Jesús Vázquez, lembra que xa en 2015 se articulou este mecanismo de colaboración coa Deputación para poder executar o Plan de Obras herdado do anterior goberno municipal, “cando ninguén apostaba que puidésemos sacalo adiante, e aí están a rúa Concello ou a Pasarela do Barbaña, por citar algunhas das obras que conseguimos adiante gracias á Deputación, institución é que lle agradezo novamente o seu esforzo”.

O presidente provincial, Manuel Baltar, puxo en valor a cooperación entre ambas institucións e avanzou que no pleno do mes de abril da Deputación se someterá a votación a modificación de crédito necesaria para esta cooperación. “A clave é cofinanciar e cooperar para acadar obras de interese para os veciños de Ourense”, sinalou o presidente da Deputación Provincial.

"A Deputación de Ourense coopera por medio do cofinanciamento para que se poida levar a cabo o plan de obras do Concello de Ourense, así llo garantimos ao alcalde, e neste liña aprobaremos un plan de cooperación co Concello de Ourense, iniciativa que levaremos a pleno da corporación provincial deste mes de abril, coa modificación orzamentaria correspondente para que se poida executar", explicou Manuel Baltar.

O presidente do goberno provincial destacou que a achega económica da Deputación de Ourense é de 100.000 euros, "unha cifra pequena en comparación co montante global do plan de obras do Concello de Ourense, pero é unha cifra moi necesaria porque sen ese cofinanciamento non se podería executar ningunha das actuacións previstas no plan, que son moi destacadas e froito das demandas e da participación cidadá".

Co fin de incrementar estratexias de desenvolvemento para a cidade, e unha vez examinadas as diferentes posibilidades de actuación, o Concello trasladoulle á Presidencia da Deputación unha solicitude formal para inserir nun Plan Provincial de Cooperación, unha serie de obras de execución urxente, inaprazable e inmediata, que se estiman de particular interese para a veciñanza de Ourense pola súa significación e clara demanda social.

Antecedentes

Esta cooperación xa foi satisfactoria no ano 2015, cando a axuda da Deputación foi fundamental para adxudicar e executar obras tan significativas como á rehabilitación da pasarela peonil sobre o río Barbaña (cun investimento de 100.499,56 euros); o acondicionamento e renovación do firme da Praza Eiroás e rúa do Pazo (126.681,85 euros); a rede de abastecemento da Besada – Santa Mariña (128.063,12 euros); a humanización da rúa Concejo (766.124,39 euros); a rehabilitación de firme e adecuación de accesibilidade da rúa Mercado (101.742,56 euros); a humanización da Canella do Barbaña-Pozo do Inferno (234.700,19 euros), que forma parte da Área de Rehabilitación Integral do Polvorín-Camelias-A Carballeira, e a instalación eléctrica para vídeo-vixiancia do polígono empresarial de Seixalbo (105.018,50 euros).

Todas elas supuxeron un investimento de 1.340.403,27 euros, que conformaba o 27,8% do orzamento total do Plan de Investimentos de 2014, elaborado polo anterior equipo de goberno municipal.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.