Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello e o Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital subscribiron o 19 de abril un acordo de colaboración para situar a Ourense como referente mundial da xeotermia, tal e como puxo de manifesto o ministro Álvaro Nadal trala sinatura.

Jesús Vázquez e Álvaro Nadal asinaron este documento, no que a través do Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía (IDAE), dependente do ministerio, séntase unha base sen precedentes na cooperación institucional e no posicionamiento de Ourense como cidade cun altísimo potencial enerxético. Para elo, crearase unha comisión de traballo e seguimento entre ambas administracións para dinamizar conxuntamente e impulsar proxectos que contribúan á difusión e uso da enerxía geotérmica en proxectos e plans innovadores de eficiencia energética e de enerxías renovables.

O ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital sinalou que Ourense ten as características e o potencial necesario para se convertir “nun símbolo a nivel mundial do aproveitamento enerxético da xeotermia”, e agradeceu expresamente ao alcalde “a súa iniciativa política para levar a cabo o que será un fito para esta cidade, situándose como exemplo do tipo de política enerxética que require o futuro”

O alcalde explicou que o proxecto leva xestionándose desde hai meses con diversas reunións con técnicos do IDAE, “coñecedores do noso potencial geotérmico, con este acordo de colaboración pretendemos dinamizar conxuntamente e impulsar proxectos que contribúan á difusión e uso da enerxía geotérmica en proxectos e plans innovadores de eficiencia energética e de enerxías renovables”. Este plan de traballo realizarase mediante un equipo de traballo conxunto e unha comisión mixta de control e seguimiento, con representantes municipais e ministeriales.

O acordo

O acordo contempla mellorar a difusión e sensibilización social do potencial e vantaxes desta enerxía limpa, identificar as entidades (investigadoras, empresariais, tecnolóxicas ou doutros ámbitos públicos ou privados) que poidan colaborar neste desenvolvemento. E tamén impulsar proxectos piloto demostrativos en función dos criterios que defina a comisión.

Algo moi importante deste acordo de colaboración é que ambas institucións buscarán conxuntamente fontes financeiras de ámbito autonómico, estatal ou europeo para viabilizar a execución dos proxectos piloto. De feito, o alcalde, Jesús Vázquez, avanzou que outras administracións se irán incorporando a este proxecto de futuro para Ourense.

Jesús Vázquez lembrou tamén que O Concello de Ourense xa leva dando pasos neste camiño. “Como recordarán, en agosto de 2016 anunciamos tamén que o Concello acababa de presentar o proxecto GEOAtlantic á primeira convocatoria do Programa Interreg Espazo Atlántico 2014-2020. Xa daquela contamos co visto bo do IDAE, que nos puxo en contacto con outras cidades e organismos para buscar aliados neste proxecto que busca estudar as posibilidades de desenvolvemento de enerxía geotérmica no territorio como fonte de enerxía renovable e impulsar proxectos demostrativos. “Ourense, con estes pasos que estamos dando, sitúase como referente de innovación á hora de rendibilizar os nosos recursos naturais para xerar riqueza e oportunidades de negocio e crecemento”.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.