Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense sigue dando pasos firmes para acadar canto a antes a construcción do futuro Centro de Atención Terapéutica ás Persoas con Discapacidade de Ourense (CAPD).

Logo da reunión técnica mantida en febreiro entre o Concello, a Xunta e a Deputación, na que finalmente se elixiu a parcela proposta polo Concello en Berrocás, foi necesario aprobar unha modificación de uso que o alcalde, Jesús Vázquez, se comprometera a levar a Pleno coa maior celeridade.

Así foi, e na seguinte sesión plenaria trala reunión técnica, que se celebrou o pasado 3 de marzo, o Pleno da Corporación aprobou a alteración do uso dotacional equipamento deportivo público previsto no planeamento vixente para a parcela PD-1B no sector A6.

Cambiándoo así por un uso dotacional sanitario-asistencial público, paso previo, necesario e imprescindible para iniciar a tramitación do expediente de cesión da parcela, axeitada ás necesidades que reclaman os pais e nais para emplazar o futuro centro terapéutico e ocupacional para a atención ás persoas con discapacidadede máis de 21 anos da provincia (CAPD).

Posteriormente á aprobación do cambio de uso, o Concello remitiu a Catasto a solicitude para a segregación parcela e a obtención dunha nova referencia catastral. Esto é debido a que coa segregación da parcela xa finalizada e incorporada na Base de Datos do Catastro, o Concello estará en disposición de iniciar de inmediato a tramitación do Expediente para a cesión dos terreos á Consellería de Política Social, co fin de que leve a cabo o desenvolvemento da infraestrutura.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.