Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O luns 12 de xuño comezan as obras de renovación das luminarias, así como de mellora na instalación eléctrica da Ponte do Milenio. Estes traballos, que xorden como froito da cooperación económica e técnica entre administracións, serán executados polo Concello de Ourense e financiados a través da Xunta de Galicia (Axencia Galega de Infraestruturas). Un convenio entre o Concello e a AXI posibilitará a execución e financiación destes traballos (orzamentados en 38.000 euros), así como da instalación dunha rede semafórica nos novos accesos ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. O importe total do devandito convenio para ambas actuacións será de 68.920,45 euros.

O Concello de Ourense, a través do alcalde, Jesús Vázquez, manifestáralle á titular da Consellería de Infraestruturas, Ethel Vázquez, o seu interese en revisar e poñer a punto a instalación eléctrica e iluminación de toda a Ponte do Milenio, mediante a reposición de proxectores que se atopan rotos, deteriorados ou que non existen, asegurando deste xeito a axeitada iluminación de calquera superficie para o uso previsto, tanto de circulación de vehículos como peonil. Ademáis, considera tamén imprescindible para a funcionalidade e seguridade viaria do acceso ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) a realización de instalación semafórica.

"Estamos ante un paso máis do proceso de posta en valor do noso propio patrimonio, que grazas á colaboración institucional, acadamos melloras pensadas para o ben común da cidadanía de Ourense", sinala o alcalde, Jesús Vázquez, quen agradece de novo á Xunta en xeral e á conselleira de Infraestruturas en particular, Ethel Vázquez, "a súa disposición a axudar sempre en todo canto lle solicitamos para mellorar Ourense".

Tras 15 anos en servizo, a Ponte do Milenio non presenta danos estruturais, pero foi preciso realizar unha serie de actuacións para contribuir ao seu bo mantemento e unha mellor conversación e, con tal fin, asinárase en decembro de 2015 un convenio de colaboración entre o Concello e a AXI. Con este convenio tamén se regularizou xurídicamente a titularidade da Ponte do Milenio, pasando a ser do Concello de Ourense unha vez recibidas as obras.

Durante a execución das devanditas obras identificárase que a iluminación artificial da ponte necesitaba da reposición e reparación das súas luminarias, para evitar causar unha sensación de inseguridade a condutores e peóns que circula por ela de oite, sendo precisa a revisión e posta a punto da instalación de iluminación de toda a ponte. Por este motivo, articulouse un novo convenio entre ambas administracións (Concello e Xunta) para executar as obras.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.