Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Foster+Partners presentou o 16 de xuño  en Ourense o proxecto para o desenvolvemento da nova estación ferroviaria de Ourense, financiada por Adif Alta Velocidade e integrada dentro dunha estratexia global urbana nun espazo intermodal onde se situará tamén a estación de autobuses. Esta última está financiada pola Xunta de Galicia e foi deseñada por Proyfe.

No acto de presentación técnica, á que acudiron o alcalde, Jesús Vázquez; o presidente de Adif, Juan Bravo Rivera; o presidente da Deputación, Manuel Baltar; a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez; os membros da Comisión de Seguimento da chegada do AVE no Concello de Ourense; e representantes de asociacións, colectivos e entidades sociais, veciñais, empresariais e profesionais da cidade.

As intervencións correron a cargo do propio Pablo Uranga (autor do proxecto de Foster & Partners); Tomás Mañas (autor do proxecto ferroviario de INECO); Juan José Lamas, subdirector de proxectos de ADIF; Lorena Pardinas, arquitecto do equipo consultor contratado pola Xunta; e Ricardo Babío Arcay, decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia, quen moderou o acto de presentación do proxecto técnico.

O autor do proxecto, Pablo Uranga, recalcou que a filosofía do proxecto de Norman Foster é que a cidadanía volva a conectar emocionalmente coa súa estación, devolvéndolle espazo público á cidadanía e poñendo en valor o edificio preexistente mediante unha linguaxe arquitectónica sencilla, clara, atemporal e elegante

O proxecto no seu conxunto, no que tamén participaron o estudo ourensán de Juan Carlos Cabanelas e a enxeñería pública Ineco, mellora especialmente a permeabilidade da cidade mediante conexións peonís e rodadas e unha nova praza como espazo público de reunión, así como un edificio máis amplo para viaxeiros.

A adecuación e adaptación da estación ás novas necesidades de servizo responde o Convenio Marco de Colaboración subscrito o pasado 22 de xuño de 2016 entre Adif Alta Velocidade, a Xunta de Galicia e o Concello de Ourense para o desenvolvemento dun futuro conxunto intermodal na cidade e a súa contorna urbana, que estipula que Adif Alta Velocidade executará e financiará as obras de adaptación da estación de ferrocarril aos servizos de alta velocidade cun total de 140 millóns de euros (IVE incluído). O proxecto complétase cos 10 millóns (IVE incluído) que a Xunta investirá no desenvolvemento da estación de autobuses e o aparcadoiro subterráneo.

Descrición das principais actuacións

Entre as actuacións para a adaptación da estación de Ourense aos novos servizos de alta velocidade figuran as seguintes:

  • Adaptación e ampliación do edificio de viaxeiros existente mediante un novo vestíbulo capaz de aloxar zonas de espera, comerciais e aquelas asociadas aos novos fluxos de viaxeiros, en óptimas condicións de confort e seguridade, permitindo a intermodalidad coa nova estación de autobuses.
  • Construción de dúas novas plataformas e catro vías en ancho estándar para os novos servizos de alta velocidade, mantendo a praia de vías de ancho ibérico na súa localización actual. Coa nova configuración de vías conséguese a segregación dos tráficos, permitindo un mellor control e xestión dos mesmos. Isto facilita así mesmo a execución das obras por fases, mantendo en funcionamento a estación actual.
  • Construción dunha nova pasarela elevada sobre vías en substitución do paso inferior existente. Esta pasarela contará con núcleos de comunicación vertical (fixas e ascensores) cumprindo con todos os requisitos en materia de accesibilidade.
  • Execución dun novo aparcadoiro subterráneo baixo a praza da estación con capacidade para 300 prazas aproximadamente.
  • Reordenación da praza da estación sobre o novo aparcadoiro subterráneo, incluíndo bolsa de taxis, zonas de parada momentánea (Kiss&ride), aparcadoiro de motos e bicicletas, etc.

Desta forma defínese unha nova praza peonil cuberta na fronte da estación actual, que funciona como nodo intermodal e gran espazo público representativo, que conecta a estación de ferrocarril, a nova estación de autobuses, o novo aparcadoiro subterráneo e a nova pasarela peonil urbana entre os barrios de O Vinteún e A Ponte.

Os problemas de permeabilidade solucionaranse mediante a execución da pasarela peonil xa mencionada, un novo viario e unha laxa sobre vías, que se integrará coa trama urbana creando novos espazos públicos e zonas axardinadas para goce da poboación.

Proposta arquitectónica

A proposta arquitectónica de Foster+Partners e o estudo de Juan Carlos Cabanelas configúrase como unha gran cuberta formada por unha serie de planos de formigón sobre esveltos alicerces, entendida como a forma máis eficiente e con mínimo mantemento para proporcionar protección fronte ás choivas e a calor estival de Ourense. Concibido como un sistema modular que permite futuras ampliacións, a cuberta intégrase co edificio histórico abrazándoo e tomando a cor do seu granito, e esténdese sobre a nova praza de acceso. Este espazo queda liberado de coches tras crear o novo aparcadoiro subterráneo, xerando así un ámbito público dinámico e parcialmente cuberto con espazos comerciais na fachada da estación.

Desde esta praza accédese ao vestíbulo da ampliación, un novo espazo de tripla altura repleto de luz natural, onde se conservan e realzan os frescos orixinais que hoxe locen neste lugar. Desde este punto, e a través da zona de ampliación, pódense ver todas as vías creando así un uso intuitivo e sinxelo da estación.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.