Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O 22º Festival de Cine Internacional de Ourense, que se celebrará entre os próximos 20 e 27 de outubro, contará nesta edición cunha imaxe cun estilo moi marcado, que irá en consonancia con parte da programación do Festival -sobre todo na dos focos e retrospectivas-, que se desvelará nos próximos meses.

Con esta nova imaxe deseñada por Betty Ogando, preténdese xerar un marcado contraste con relación á imaxe da pasada edición, que posuía cores moito máis escuras e agresivas. Ademais, este novo deseño tamén amosa unha das principais reflexións que xa dende a anterior edición comezou a facer o festival: a relación que teñen entre si as raíces de cada persoa e o propio concepto de identidade.

O prazo de recepción de longametraxes a concurso para participar no 22 OUFF continúa aberto ata o próximo 4 de agosto. Nesta edición, manteranse as súas dúas seccións oficiais competitivas (Operas Primas e Competencia Iberoamericana) e, ademais, contarase cun aumento na dotación económica dos premios a entregar, que chegará ata os 30.000 euros. Repartiranse, deste xeito, os seguintes premios: Calpurnia á Mellor Película da Competencia Iberoamericana (10.000 euros), Premio "Carlos Velo" á Mellor dirección da Competencia Iberoamericana (5.000 euros), Calpurnia á Mellor Película da Competencia Operas Primas (10.000 euros) e Premio do Público á Mellor Película das dúas competencias (5.000 euros).

O equipo organizativo leva meses traballando para establecer novas liñas de colaboración e aumentar considerablemente as actividades paralelas previstas para esta edición. A falta de máis incorporacións no equipo que traballará nesta edición, o Festival de Cine Internacional de Ourense contará de novo con Fran Gayo como director, Analía G. Alonso como produtora executiva, Andrea Villa como responsable de comunicación, Betty Ogando como responsable de imaxe, incorporándose nesta vixésimo segunda edición Sika Lamas como coordinadora e Andrea Franco como asesora de programación.

Novas colaboracións e alianzas para esta edición


O OUFF, que organiza o Concello de Ourense, é cada vez un evento máis atractivo para distintas institucións, entidades e empresas, polo que cada vez son máis as que se suman ao proxecto. Polo de agora, e contando tamén con varias liñas de traballo e resolucións abertas, o OUFF conta coa Deputación de Ourense, AGADIC, SGAE, Estrella Galicia, Abanca, Gas Natural Fenosa, Gadis, El Corte Inglés, Vicerreitoría do Campus de Ourense da Uvigo, La Molinera, CGAI, Filmoteca Española e Filmoteca de Cantabria entre os seus patrocinadores e colaboradores.

O festival acaba de ser elixido nas últimas semanas como un dos proxectos estatais que serán apoiados por Acción Cultural Española, AC/E cunha cantidade de 4.940€. Esta é a primeira vez que o OUFF accede a este tipo de axuda que, sen dúbida, lexitima a súa nova liña de programación e axudará a traer ata Ourense a tres convidados profesionais do sector audiovisual internacional.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.