Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

“O mobiliario urbano publicitario da cidade atópase de novo en bo estado e volve reportar ingresos económicos ao Concello, despois de moitos anos de abandono”, asegura o grupo de goberno do Concello de Ourense, que nega as acusacións realizadas polo PSdeG-PSOE, que dicía que o servizo se atopaba en precario.”O único certo é que onde había mobiliario roto e totalmente inútil, agora hai unidades reparadas e operativas que xerarán ingresos económicos de 110.000 euros ao ano para o Concello”, asegura.

Respecto ás críticas realizadas polo grupo municipal socialista, entende que “manifestan un descoñecemento do propio prego da concesión e dos trámites necesarios para o desenvolvemento das accións previstas, como a instalación de paneis dixitais”.

Desde a entrada en vigor da nova concesión, o Concello está en permanente contacto coa empresa, e realiza un seguimento constante da actividade con requirimentos de información e inspección continua para garantir a correcta prestación do servizo.

A adxudicación da explotación por concurso a unha empresa deu lugar a unha completa posta ao día e reparación das unidades de mobiliario urbano de diferentes tipos emprazadas nas rúas da cidade (122 en total: 118 mupis e 4 reloxos termómetros). Un traballo que resultou especialmente complexo dado o pésimo estado en que se atopaban as pezas, que estaban en moitos casos pechadas ou descadradas, tiñan a pechadora illada, ou tiñan carteis, pegatinas ou graffitis.

Concretamente:

 • Cambiáronse 20 fiestras cos seus respectivos cristais e que estaban rotas, deterioradas ou con pintadas con tinta ácida.
 • Colocáronse difusores novos a máis de 80 caras, reparáronse pechaduras, bisagras...
 • Pecháronse e pintáronse 42 tapas de pilas para os 21 soportes que serven como envases para a reciclaxe.
 • Reparáronse e pintáronse tanto os mastros como as carcasas dos 4 reloxos.

Os traballos realizáronse tamén nas marquesiñas, incluíndo:

 • colocación de 12 cristais que faltaban,
 • limpeza de todos os grafitos,
 • limpeza dos teitos, eliminando plantas e musgos que tiñan anos,
 • colocáronse os bancos da estación do tren e campo de fútbol, separáronse marquesiñas sinistradas por autobuses.

Tamén se retirou a da avenida de Santiago, onde nos próximos días instalarase unha nova.

Trala reparación e posta ao día do mobiliario, chegaron a Ourense campañas de ámbito nacional, ademais das grandes empresas galegas e locais, entre medio cento de firmas que utilizan os soportes.

A empresa concesionaria realiza tamén traballos de mantemento e limpeza continuados da totalidade dos 122 soportes

Pantallas dixitais en catro puntos da cidade

Ás unidades existentes engadirase proximamente a instalación de catro pantallas dixitais, nas rúas Bispo Cesáreo, Pardo de Cela (Pavillón dos Remedios), Saénz Díez e Curros Enríquez (contorna da Subdelegación de Goberno), logo de que o Concello autorizara o cambio por motivos técnicos de dúas dos emprazamentos previstas inicialmente.

O proxecto está en fase de tramitación. Xa que dúas das pantallas emprazaranse en zonas de protección (Praza de Bispo Cesáreo e na rúa Curros Enríquez - contorna da Subdelegación do Goberno), o proxecto foi remitido a informe por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia que hai 10 días (11 de agosto), emitiu resolución na que autoriza a instalación. En canto aos outros dous emprazamentos: Sáenz Díez e Pardo de Cela, ao tratarse de rúas de titularidade da Xunta de Galicia tiveron que ser informadas pola Axencia Galega de Infraestruturas, que tamén as autorizou.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

 • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
 • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
 • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.