Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Debido aos incendios registrados nas inmediacións do municipio de Ourense e a unhas especiais condicións meteorolóxicas, superáronse os valores límite de referencia nos analizadores da Caseta de Calidade do Aire do Concello de Ourense situada na Alameda, os días 15, 16 e 17 de outubro.

Os datos que sufriron un maior aumento por mor dos incendios, e os únicos que superaron os niveis lexislados, foron os de partículas en suspensión. Por “partículas” enténdese calquera sustancia, a excepción da auga, presente na atmosfera en estado sólido ou líquido baixo condicións normais e cuxo tamaño é microscópico ou submicroscópico, pero sempre superior ás dimensións moleculares. Un factor importante no efecto das partículas na saúde, xunto coa súa composición, é o tamaño das mesmas, posto que determina o seu grado de penetración e o tempo de permanencia nas vías respiratorias.

Distínguense dous tipos de partículas en función do seu tamaño:

 • Partículas grosas: Tamaño superior a 2,5 micras cun máximo ao redor de 10 micras. A súa orixe é principalmente natural, aínda que tamén poden ser liberadas pola acción do home. As partículas maiores deposítanse de forma rápida por acción da gravidade.
 • Partículas finas: Tamaño inferior a 2,5 micras. A súa orixe é diverso pero teñen unha alta compoñente antropoxénica. A eliminación faise principalmente por acción da choiva. As partículas menores de 2,5 micras denomínanse PM2.5 e os seus valores de referencia atópanse tamén no Real Decreto 102/2011, de 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire.

A maioría das partículas de diámetro superior a 5 micras deposítanse nas vías aéreas superiores (nariz), na traquea e os bronquios. Aquelas cuxo diámetro é inferior teñen maior probabilidade de depositarse nos bronquiolos e alvéolos.

A maiores datos de contaminación se rexistraron o día 16 de outubro entre as 9:00 e as 22:00 horas, cos seguintes datos de Partículas menores de 10 micras:

 • 16-10-17 9:00: 188,72 microgramos/m3
 • 16-10-17 10:00: 315,27 microgramos/m3
 • 16-10-17 11:00: 305,38 microgramos/m3
 • 16-10-17 12:00: 275,48 microgramos/m3
 • 16-10-17 13:00: 262,55 microgramos/m3
 • 16-10-17 14:00: 219,65 microgramos/m3
 • 16-10-17 15:00: 261,19 microgramos/m3
 • 16-10-17 16:00: 171,09 microgramos/m3
 • 16-10-17 17:00: 143,61 microgramos/m3
 • 16-10-17 18:00: 126,50 microgramos/m3
 • 16-10-17 19:00: 95,43 microgramos/m3
 • 16-10-17 20:00: 131,89 microgramos/m3
 • 16-10-17 21:00: 123,42 microgramos/m3
 • 16-10-17 22:00: 90,72 microgramos/m3

O longo da noite do día 16 e na madrugada e mañá do día 17 de outubro a contaminación, e polo tanto os datos, baixaron notablemente, dende as 10:00 horas desta mañá os valores xa están por debaixo de 50 microgramos/m3, seguindo co padrón de reducción, xa que o último dato tomado as 13:10 é de 14,31 microgramos/m3.

"Picos" en 2017

As partículas de tamaño inferior a 10 micras coñécense como PM10 e están actualmente lexisladas mediante o Real Decreto 102/2011, de 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire. Este decreto establece que o valor límite diario para a protección da saude é 50 microgramos/m3 que non pode superarse en mais de 35 ocasions por ano civil. No que levamos de ano se superou este límite soamente en 5 ocasións:

 1. 10-1-17: 64,63 microgramos/m3
 2. 24-1-17: 54,12 microgramos/m3
 3. 15-1-17: 59,21 microgramos/m3
 4. 20-6-17: 51,23 microgramos/m3
 5. 15-10-17: 59,24 microgramos/m3
 6. 16-10-17: 154,74 microgramos/m3

Estas superacións son moi puntuais e nunca se supera o número máximo permitido polo Real decreto. No ano 2016 só se superou este límite en dúas ocasións.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.