Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense traballa activamente na eliminación da violencia contra a muller a través de accións coordinadas desde diferentes concellerías e departamentos municipais. Ademais de Igualdade, Sanidade ou Educación, que realizan accións transversais para traballar en políticas activas contra a violencia, Emprego, Asuntos Sociais e Policía Local traballan arreo neste eido. Con motivo do 25 de novembro, día internacional para a eliminación da violencia contra a muller, a concelleira de Igualdade, Sofía Godoy, salienta a importancia da coordinación das políticas municipais.

“Para os máis novos”, di Godoy Gómez-Franqueira, “temos o programa Vixía de educación afectivo sexual para optimizar o desenvolvemento persoal e social”, pero tamén evitando comportamentos disruptivos. Ademais, para a mocidade (ESO, Bacharelato e ciclos formativos) tamén son os programas de Cine e Saúde, especialmente coa proxección de Mustang (Francia 2015), “dirixida especificamente ao empoderamento feminino”, en opinión da responsable desta área. Así mesmo, durante o ano tamén se traballou o acoso escolar coa obra de teatro 100 likes, á que lle seguirá, en 2018, No es para tanto. En total, 5.200 persoas participaron nestes programas contando alumnado e profesorado.

A Concellería de Educación formou máis de 200 alumnos de Educación Infantil, dos centros Mestre Vide e O Couto nun módulo sobre igualdade e proximamente desenvolverase en máis centros escolares.

Empoderamento feminino. A concelleira Sofía Godoy salienta tamén que hai programas dirixidos a familias nos que se ten moi presente a igualdade entre xéneros. Así, a través da Escola de Nais e Pais traballouse, especialmente no segundo semestre, na educación para a autonomía. Participaron, en total, 605 familias.

Por outra banda, o departamento de Sanidade puxo en marcha recentemente o programa SABES dirixido a mulleres en risco de exclusión social para o seu empoderamento na familia e na sociedade na que se desenvolven, e podendo mesmo chegar a ser axentes preventivos.

Prevención da violencia. No que respecta aos Asuntos Sociais, o 2017 está a ser un ano moi produtivo no desenvolvemento de políticas de igualdade. Así, máis de 4.000 nenos e nenas da cidade participaron nos programas impartidos nas ludotecas municipais, “centrados unicamente na prevención da violencia en todas as súas formas. Quérese desta forma evitar comportamentos de carácter violento na infancia e prácticas familiares saudables e positivas”, recoñece Sofía Godoy.

Así mesmo, no eido da inclusión socio-laboral, promoveuse o emprego e o fortalecemento de habilidades sociais de mulleres en risco de exclusión, sempre co apoio do Centro de Iniciativas Empresariais (CIE) da Concellería de Emprego, que impartiu cursos a través do programa IMEDRA para este colectivo de cociña creativa, comercio, márqueting, vixiancia de seguridade, etc.

Protección ás mulleres. Todos estes programas, afirma Godoy, realízanse sen perxuízo do traballo no Centro de Información Municipal á Muller (CIMM) da Concellería de Igualdade. Neste 2017 foron 256 os expedientes abertos e 1.060 as consultas, “malia que moitas mulleres son atendidas, pero mantéñennse no anonimato, non rexístrandose os seus casos”, di.

Na Casa de Acollida subiu a porcentaxe de mulleres, dun 67,93% de ocupación a un 78,04% sendo a maior porcentaxe entre 31-45 anos de idade. O perfil do agresor é en maior proporción politoxicómano (alcol e drogas), de zona urbana e con traballo (13 que traballan contra 6 que estaban en paro).

Desde a Policía, vai camiño de superarse o número de 362 mulleres ás que se lle deu protección en 2016: “Só ata o 30 de xuño son 206 as mulleres protexidas”.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.