Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O polígono industrial das Coiñás xa loce os primeiros resultados do plan de mellora integral, froito do protocolo de actuación asinado o pasado mes de abril entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ourense. Así o puideron comprobar nunha visita realizada esta mañá o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, e o alcalde de Ourense, acompañados pola directiva da Asociación de Empresarios do polígono e diferentes autoridades.O obxectivo da iniciativa é mellorar as condicións das empresas que desenvolven a súa actividade nesta infraestrutura.

O investimento ascende a 421.000 euros, destinados á reposición da pavimentación, saneamento, abastecemento, iluminación pública, telecomunicacións e sinalización. En concreto, a urbanización para mellorar o acceso ao polígono polo novo enlace desde a estrada para permitir a entrada e saída do tráfico rodado en condicións de seguridade; mellora da calzada, renovando a pavimentación; actualización da iluminación pública ás novas novas directivas de aforro enerxético; renovación da rede de saneamento, pluviais e abastecemento; mellora do acceso de peóns, con sinalización e ampliando o campo de visualización dos vehículos de tráfico pesado; e actualización da rede de telefonía.

Máis dotación industrial

“Este é un investimento fundamental, que agradezo especialmente á Consellería de Industria e o seu conselleiro Francisco Conde, pola sensibilidade que nos amosaron para entender a importancia e necesidade deste investimento”, dixo o rexedor, que tamén lembrou as 50 novas hectáreas de solo destinada a usos industriais e de servizos que prevé o futuro plan xeral.

O titular de Economía, pola súa banda, puxo en valor a colaboración institucional entre a Xunta e o Concello de Ourense e co tecido empresarial da provincia e as 21 empresas que forman parte do polígono industrial indicando que “a suma de esforzos” fai posible actuacións como a mellora do parque de Coiñás e que a cidade de Ourense se converta nun foco de investimento.

Conde avanzou na visita que a Xunta convocará proximamente as axudas de 2018 da Consellería de Economía, Emprego e Industria para a mellora das infraestruturas nos parques empresariais, ás que destinará preto de 6,4 millóns de euros. “Os concellos emprendedores terán preferencia nestes apoios”, lembrou, “e Ourense mostrou xa o seu interese por adherirse ao programa para colaborar no obxectivo fixado na Lei de implantación empresarial: a captación de novos investimentos para Galicia a través da mellora dos servizos e da fiscalidade”.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.