Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Así, a administración local e a provincial cooperarán na procura de melloras centradas na cidade de Ourense. Entre estes compromisos, tal e como explicaron Vázquez e Baltar ao término da súa reunión, atópanse sendas partidas económicas da Deputación de Ourense para o Festival de Cine (35.000€ neste ano e 50.000€ en 2016), a construcción das gradas para o campo de fútbol de Santa Cruz, cunha inversión da Deputación Provincial de 102.000€ ou a inclusión do Concello de Ourense, por primeira vez, nos Plans de Obras Provinciais, cunha partida de 52.500 euros.

O apoio termal será outro dos eixos estratéxicos desta cooperación institucional, tal e como puxeron de manifesto o presidente provincial e o alcalde de Ourense, algo que se verá reflexado na mellora dos accesos ás Termas do Muíño da Veiga e A Chavasqueira, obra que acometerá a Deputación Provincial; así como a inclusión dunha partida específica nos Orzamentos Municipais do Concello de Ourense para o ano 2016, referida ao Plan Termal Provincial e destinada a 'vilas e concellos termais'.

Concello e Deputación colaborarán tamén na creación conxunta dun portal web cultural no que as axendas culturais de ambalas dúas institucións se unifiquen, co fin de evitar duplicidades e prestar unha mellor oferta cultural na cidade de Ourense.
Tamén no eido cultural, o Concello de Ourense cederá á Deputación Provincial o uso dun edificio no Casco Histórico onde se centralizarán actividades lúdicas e culturais.

Por último, no que respecta ao Turismo, o Concello de Ourense integrará á Deputación de Ourense na Oficina Municipal de Turismo, co fin de abrir o abano turístico a toda a provincia, potenciando tamén a información de toda a provincia na propia cidade, complementando e completando deste xeito á oferta existente a día de hoxe.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.