Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, recibiu no despacho da Alcaldía aos promotores -co seu coordinador do Comité Organizador en Ourense, Paco Ascón, á cabeza- da exposición solidaria “Unha viaxe solidaria e creativa á vida”.

Esta mostra, de carácter humanitario, estará no Liceo desde o 20 de xaneiro ata o 15 de febreiro. “Unha oportunidade única para coñecer outras realidades e tomar conciencia de que cunha pequena achega, podemos facer moito por axudar a quenes máis o precisan, polo que invito a toda a cidadanía que acudan a coñecer esta exposición colectiva a beneficio da ONG Terra de Homes”, sinala o alcalde, Jesús Vázquez.

Máis de 40 artistas plásticos de primeiro nivel doan a súa obra para recaudar fondos para a ONG “Terra de Homes”, na súa labor de trasladar a nenos e nenas de distintos países de África para ser operados no noso país.

A exposición colectiva de carácter humanitario “Unha viaxe solidaria e creativa á vida” xa estivo en cidades como A Coruña, Santiago e Vigo e agora recala en Ourense co esforzo solidario de máis de 38 artistas, a meirande parte ourensáns, que xa teñen amosado a súa sensibilidade e solidaridade coas iniciativas de xustiza social.

Os artistas que participan nesta mostra colectiva e humanitaria doando as súas obras son: Tareixa Taboada, César Prada, Marisé Candá, Fran Lareo, Cristina Sánchez, Xosé Poldras, César Taboada, Xosé Vilamoure, “Volcán”, Ehlaba, Isabell Seidel, Lazcano, Plácido López, Vázquez Prata, Pablo Rodríguez, Asun Adá, Luis Pachón, Tony Ferrer, Maruxiña e Xulia Ferradás, Leandro Sánchez, Carlos Pereira, María Braxe, Paco Ascón, Sabela Baña, Teresa Vior, Sabela Roma, José Luis S. Busto, Maribel Cabana, Paloma Castroverde, Nanda Cabaleiro, Carmen Torreiro, Xulio García Rivas, Esther Piñán Oujo, Conchita Paz Montenegro, Nando Pereiro, Luisa Paz Montenegro, Ramiro Cimadevilla e Félix Díaz.

--

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.