Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense ten rexistradas 176 reclamacións por plusvalías, das que os técnicos municipais estiman que deberían ser desestimadas un 90%. Os datos reais e obxectivos sobre este asunto foron explicados en Xunta de Área aos membros da oposición. “Descoñecemos de onde saíron os datos erróneos de que había máis de 3.000 reclamacións e conlevarían devolucións millonarias. Os feitos son os feitos: nós seguiremos demostrando a nosa seriedade, o noso rigor e que somos futuro”, sinala a concelleira de Facenda, Ana Morenza

Trala controversia xurdida a raíz da sentencia do Tribunal Constitucional con respecto ás devolucións da plusvalía, o Goberno Municipal informou aos grupos da oposición, en xunta de área, os datos reais e obxectivos que constan no Concello de Ourense respecto a este asunto.

En total, son 176 as reclamacións rexistradas, por un importe de pouco máis dun millón de euros. A maiores, os técnicos municipais (tal e como explicou o xefe de servizo da área Económica na xuntanza) estiman que tras un estudio previo, o 90% destas reclamacións deberían ser desestimadas por non aportar ningún documento ou proba que acredite a pérdida de valor, único motivo que daría lugar a unha devolución do cobrado, segun a devandita sentencia do Tribunal Constitucional.

“Descoñecemos de onde saíron os datos erróneos de que había máis de 3.000 reclamacións e conlevarían devolucións millonarias. Os feitos son os feitos: nós seguiremos demostrando a nosa seriedade, o noso rigor e que somos futuro”, sinala a concelleira de Facenda, Ana Morenza.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.