Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense volve a integrarse, tras catro anos fóra dela, na asamblea xeral do Eixo Atlántico. Así quedou de manifesto na asemblea xeral do Eixo Atlántico, que se celebrou hoxe na localidade portuguesa de Maia.

“A cooperación é a clave do Eixo Atlántico, e o feito de que Ourense volva a integrarse na súa asamblea significa que os intereses dos veciños e veciñas da nosa cidade será sempre parte fundamental na toma de decisións desta agrupación territorial e política”, sinalou o alcalde, Jesús Vázquez Abad.

Na sesión desta mañá, a asamblea do Eixo Atlántico aprobou un segundo paquete de infraestruturas que complemente a liña do Minho xa en obras ou en proceso de contratación con prazo de finalización finais de 2019 e as conexións pendentes na parte galega.

Este paquete prioriza a conexión Ferrol A Coruña, e as conexión ferroviarias dos portos, como eixos principais en Galicia que complementen a saída sur de Vigo e a “T deitada”, Ourense-Lugo, Monforte-Palencia sobre os cales xa vén traballando con ambos os ministerios desde fai máis dun ano.

No caso concreto do tramo Ourense-Lugo e unha vez que xa están en curso os procedementos para a súa electrificación e supresión de pasos a niveis, así como que en breve se abrirá ao servizo a variante da Pobra de San Xiao exporase ao Goberno as variantes de Monforte Rubián e Os Peares sen as cales non haberá mellora dos tempos.

Na parte portuguesa aprobouse exporlle ao Goberno a conexión de Braga o bypass coa liña do Miño aproveitando a canle que permanece reservadopara o tren de alta velocidade o que convertería a Braga en estación de paso cara a Galicia no canto do actual fondo de saco. Tamén se aprobou propor a conexión ferroviaria da liña do Miño co aeroporto Sá Carneiro, e a interconexión da liña do Vale do Vouga coa liña ferroviaria do norte cunha parada no Europarque.

PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

A asemblea do Eixo, que contou coa participación do ministro de Ambiente do goberno portugués, Matos Fernandes, no acto de peche, aprobou o programa para 2018 e un orzamento que ascende a 4.652.722 euros.

Entre as principais actuacións do programa aprobado destacan o desenvolvemento do plan de acción da Axenda Urbana aprobada no Congreso de Braga, que constituirá un excelente catálogo de accións para candidatar aos fondos comunitarios.

Así mesmo acordouse impulsar a través da RIET (Rede Ibérica de Entidades Transfronteirizas), que preside o alcalde de Viana do Castelo e membro do Eixo Atlántico, a elaboración dun novo tratado de cooperación bilateral entre España e Portugal que constitúa un novo marco xurídico para impulsar a cooperación.

Tamén se acordou o impulso á política de cohesión no ámbito europeo a través da Rede C4C (cidades pola cooperación) da que forma parte o Eixo Atlántico. Neste ámbito aprobouse apoiar o desenvolvemento da cooperación transfronteiriza en América Latina a través das organizacións que pediron asesoramento ao Eixo Atlántico: Bripaem, Observatorio de Fronteira Uruguai Arxentina.

Tamén no ámbito das iniciativas estratéxicas impulsarase a adecuación e mellora do Camiño Portugués de Santiago e unha acción concertada co Goberno para loitar contra os incendios.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.