Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, acompañou  á conselleira de Infraestruturas na presentación do anuncio de licitación, publicado o 26 de febreiro no DOG, para a licitación das obras da terminal de autobuses da Estación Intermodal de Ourense. Na visita tamén asistiron o presidente da Deputación, Manuel Baltar, así como representantes do equipo redactor do proxecto e do Adif, así como o presidente da Comisión de Fomento e deputado no Congreso, Celso Delgado. “Os compromisos pasan a ser realidade cando saen publicados nos diarios oficiais”, sinalou Vázquez Abad, quen agradeceu o intenso traballo coordinado, intenso e conxunto das diferentes administracións para acadar este obxectivo. “Hoxe damos un paso definitivo para acadar a gran obra do século XXI en Ourense”, sinalou Jesús Vázquez Abad.

O proxecto da terminal de autobuses integrada na Estación Intermodal ten un importe de licitación de 4,2 millóns de euros e as obras terán un prazo de execución de 12 meses.

O proxecto constructivo do aparcamento soterrado, tal e como explicou a conselleira Ethel Vázquez, estará rematado nos vindeiros días e prevese licitar en vindeiras datas. “As obras estarán perfectamente integradas e coordinadas”, sinalou a titular de Infraestruturas.

O Goberno galego segue avanzando nos trámites necesarios para a execución da nova terminal de autobuses integrada na de ferrocarril, que contará con 13 dársenas de operación e 3 dársenas de regulación; cun edificio de máis de 700 m² construídos, para albergar os diferentes servizos: venda de billetes, consigna, oficinas, aseos.

A conselleira Ethel Vázquez Mourelle explicou os pasos para facer realidade unha infraestrutura clave para a cidade, a estación intermodal, actuación na que están a traballar conxuntamente a Xunta, o Concello e Adif para lograr un encaixe perfecto das pezas que a conforman: a nova terminal de autobuses, integrada na terminal ferroviaria; a adaptación da estación de tren; o aparcadoiro subterráneo; e os elementos de conexión entre os barrios.

Salientou que se está a traballar no desenvolvemento da 1ª fase desta actuación estratéxica, que comprende a construción da terminal de autobuses e do aparcadoiro subterráneo, por importe de máis de 11 millóns de euros. Adif executará as obras correspondentes ao aparcadoiro, con dúas plantas con 300 prazas, que darán servizo ás terminais de autobuses e de ferrocarril e permitirá unha reodernación da actual praza da estación, cun investimento de arredor de 7 M€, achegando a Xunta 3,9 millóns de euros e Adif o restante.

Mentres se leva a cabo a construción do aparcadoiro habilitarase, de forma provisional, unha zona de estacionamento en parte do espazo que ocupará a futura terminal de autobuses. Deste xeito, conseguirase avanzar e adiantar prazos, garantindo que as obras do parking e da propia estación autobuses se poidan compaxinar e executar ao mesmo tempo.

Nunha 2ª fase, que desenvolverá o Ministerio de Fomento, levarase a cabo a adaptación da terminal de ferrocarril e as actuacións para mellorar a integración urbana e a conexión transversal cos barrios da Ponte e do Vinteún.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.