Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

“En Ourense non somos alleos á problemática do cambio climático e por suposto queremos aportar o noso esforzo e a nosa vontade para, desde o ámbito local, promover cambios a nivel global”, sinala o alcalde de Ourense.

O obxectivo da campaña é destacar que os municipios teñen un papel fundamental á hora de impulsar as solucións necesarias ao reto global do cambio climático: diminuíndo o consumo enerxético, apoiando o autoconsumo con fontes renovables e a mobilidade sustentables, reverdecendo as cidades, ou axudando a sensibilizar aos seus veciños para adoptar hábitos máis responsables co clima e o resto dos seres vivos.

Vídeo distribuido nas redes sociais

Alcaldes e alcaldesas de toda España iniciaron hoxe unha cadea en redes sociais para enviar unha mensaxe común contra o cambio climático, deixando de lado as súas posibles diferenzas, como parte da campaña da Hora do Planeta de WWF.

A iniciativa #ConectadosPorElPlaneta conta xa co apoio dos rexedores de municipios como Ourense, Sevilla, Madrid, Barcelona ou Soria. O ano pasado, máis de 400 pobos e cidades de toda España apagaron os seus principais monumentos como símbolo contra o cambio climático na Hora do Planeta, a maior mobilización ambiental global.

Nesta nova edición, WWF aliouse con alcaldes e alcaldesas para iniciar unha cadea en redes sociais, imitando aos coñecidos challenges, que mostre o compromiso dos concellos polo clima e que durará ata o momento do apagamento, o sábado 24 de marzo ás 20:30 h. Nove rexedores empezaron hoxe a “nomear” desde as súas redes a outros edís da nosa xeografía, deixando claro que debemos traballar xuntos para facer fronte ao cambio climático. A cadea puxérona en marcha: O alcalde de Soria (Carlos Martínez @cmmsoria), a alcaldesa de Madrid (Manuela Carmena @ManuelaCarmena), o alcalde de Ourense ( Jesús Vázquez @jesus_ourense) o alcalde de Alcobendas (Ignacio García de Vinuesa @garciadevinuesa), a alcaldesa de Alovera en Guadalaxara (Purificación Tortuero @PuriTortuero), o alcalde de Marchamalo, tamén en Guadalaxara (Rafael Esteban @Rafa_Esteban), o Concello de Sevilla (co seu alcalde Juan Espadas @JuanEspadasSVQ), o Concello de Ajofrín en Toledo (coa colaboración da a alcaldesa Maria Isabel Alguacil da Pena @ajofrinayto), e o Concello de Barcelona (cos nomeamentos que virán da man de Janet Sanz, tenente de alcalde de ecoloxía, mobilidade e sustentabilidade).

O alcalde ourensán invitou nas súas redes a Lara Méndez @LaraMendezLopez (Lugo) e Telmo Martín @concello_sxx (Sanxenxo) a que se sumen tamén a esta iniciativa de concienciación e solidaridade co Medio Ambiente.

“En Ourense non somos alleos á problemática do cambio climático e por suposto queremos aportar o noso esforzo e a nosa vontade para, desde o ámbito local, promover cambios a nivel global”, sinala o alcalde de Ourense

Con esta iniciativa, WWF pretende destacar que os municipios teñen un papel fundamental á hora de impulsar as solucións necesarias ao reto global do cambio climático: diminuíndo o consumo enerxético, apoiando o autoconsumo con fontes renovables e a mobilidade sustentables, reverdecendo as cidades, ou axudando a sensibilizar aos seus veciños para adoptar hábitos máis responsables co clima e o resto dos seres vivos.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.