Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

En 2018, Asuntos Sociais contará cun orzamento de 7.437.562 euros. Esto supón un incremento do 21,11% con respecto aos Orzamentos de 2014

No ano 2014, Infraestruturas e Medio Ambiente contou cun orzamento de 31.274.249, 27 euros, pois ben, no ano 2018 contará cun orzamento de 32.652.000 euros. Esto supón un incremento do 5%. É dicir, 1.377.750, 73 euros máis

Tanto en Infraestructuras como en Educación e Cultura, están previstas distintas partidas orzamentarias vinculadas directamente co ámbito social, polo que o incremento que fai este goberno respecto ós cidadás que máis o precisan non se circunscribe só ás partidas de Servizos Sociais propiamente ditas

As inversións reais suporán o 6,50% deste orzamento: a nada desdeñable cantidade 6.587.182,79 euros, aumentando esta partida en un 11% con respecto ao orzamento de 2014: 717.894,44 euros máis adicados a investimentos reais.

O alcalde anunciou que hoxe se abre un período de negociación cos grupos políticos de 15 días naturais, para que analicen o anteproxecto e aporten as súas achegas de cara á súa aprobación. “Agora son os grupos políticos os que teñen que amosar se están dispostos a permitir que a cidade conte cuns orzamentos axeitados á realidade e que siga avanzando. Apostamos porque triunfe a responsabilidade en todos os grupos e para que sexa unha realidade por en marcha medidas xa que necesita esta cidade. Nós cumprimos”

Jesús Vázquez sinalou que “presentamos un dos proxectos máis importantes que precisa neste momento a nosa cidade. Presento con moita ilusión os orzamentos que Ourense necesita para poder avanzar, impulsar e revitalizar a nosa cidade. Uns orzamentos realistas, os máis sociais da Historia. Rigorosos, feitos e traballados pensando na cidadanía, comprometidos co avance de Ourense e intentando pensar na mellora de todos e cada un os veciños deste Concello”

Ourense, 16 de marzo de 2018.-

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, e a concelleira de Facenda, Ana Morenza, presentaron esta mañá o anteproxecto de Orzamentos 2018 do Concello de Ourense. Este documento foille entregado tamén aos grupos políticos para que, nos vindeiros 15 días naturais, aporten as súas achegas ao documento de cara a súa aprobación.

Trátase “dun dos proxectos máis importantes que precisa neste momento a nosa cidade. Presento con moita ilusión os orzamentos que Ourense necesita para poder avanzar, impulsar e revitalizar a nosa cidade. Uns orzamentos realistas, os máis sociais da Historia. Rigorosos, feitos e traballados pensando na cidadanía, comprometidos co avance de Ourense e intentando pensar na mellora de todos e cada un os veciños deste Concello”, expresou o alcalde, Jesús Vázquez.

Ademáis, este é “un dos eixos fundamentais do proxecto de cidade que Ourense e os cidadáns de Ourense se merecen. Como xa lles adiantei a algúns de vós, temos listo este proxecto de cidade que, ademáis, iremos presentando nas vindeiras datas”, anunciou o rexedor.

“Chegou o momento de que os veciños saiban do traballo e esforzo deste goberno para por en marcha proxectos, medidas e avances que merecen ser recoñecidos, e que marcan tamén o inicio do que queremos que represente este goberno. A nosa preocupación polo benestar dos veciños, o esforzo inmenso polos asuntos sociais, a aposta pola formación como facilitador de emprego, o comercio de barrio, a educación e os maiores a través do desenvolvemento de accións pioneiras non só en Galicia, senón tamén en todo o país, pero tamén as infraestruturas e a sostenibilidade pensando no futuro dos nosos”.

Documentos

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.