Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Ourense, 17 de marzo de 2018.

O Concello de Ourense convoca unha nova edición, a número 34, do Premio de Poesía Cidade de Ourense. Dotado cun premio de 6.000 euros máis a publicación de 150 exemplares do libro, está aberto á participación de autores e autoras que presenten obras escritas en galego ou en portugués. As obras que se presenten teñen que ser orixinais e inéditas, cun mínimo de 600 versos de extensión. Non poderán participar autores e autoras que gañaran o premio nas cinco últimas edicións.

As obras deberanse presentar baixo lema, nun sobre pechado, podendo presentar a mesma persoa máis dunha obra, sempre e cando cada unha se presente de forma independente.

O Xurado cualificador será nomeado pola Concellaría de Cultura, estará integrado por personalidades das letras galegas e portuguesas, a persoa gañadora do ano anterior e representante da Corporación que exercerá a presidencia. A súa decisión será inapelable e terá lugar no mes de xuño. A persoa beneficiaria do premio recibirá gratuitamente 25 exemplares da obra publicada e formará parte do xurado na seguinte edición.

Prazo de entrega

O prazo improrrogable de presentación de traballos ao concurso rematará ás 14 horas do 20 de abril de 2018. A entrega farase no Rexistro do Concello de Ourense (Praza Maior, s/n), directamente ou por correo certificado. As persoas que concorran desde Portugal poderán facer entrega dos traballos na Cámara Municipal de Vila Real dentro dos mesmos prazos.

O xornalista e poeta portugués Fernando Fitas, con “Subversiva liturgia das máos” foi o gañador do premio na súa edición anterior, a número 33. A súa obra foi elixida entre as 29 que concorreron ao certame por unanimidade por un xurado integrado por Luís González Tosar, poeta e presidente do Pen Club Galicia; Xurxo Alonso, poeta gañador da edición anterior; Edelmiro Vázquez Naval, poeta ourensán; Sara Martiñá, profesora de lingua e literatura galegas; e Mª Hercília Agarez, en representación do Grémio Literário Vila Realense.

Na edición anterior, 2016, o gañador fora Xurxo Alonso, consolidado escritor vilagarcián pola obra “Cartas da fronteira”. O xurado desta edición, á que concorreran 57 traballos, estivo composto por Isabel Alves, Fernando de Castro, Luciano Rodríguez, Amalia Moreiras, e Luís González Tosar.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.