Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

 O proxecto do Ecobarrio da Ponte foi presentado esta mañá no Salón de Plenos e o acto estivo presidido polo presidente da Xunta, alberto Núñez Feijóo e polo comisario de Acción polo Clima e Enerxía da Comisión Europea, Miguel arias Cañete

Con este proxecto Ourense transformarase nunha cidade pioneira na loita contra o cambio climático, na redución de consumo enerxético e no aproveitamento dos recursos naturais enerxéticos

Un dos principais obxectivos será establecer na zona a primeira rede de xeotermia de Europa, aproveitando esta fonte de enerxía para abastecer de calefacción e auga quente a medio centenar de edificios do contorno

Suporá un investimento de 20 millóns de euros e a creación de 300 postos de traballo. A data límite para a súa creación será en 2020 e implantarase a Oficina do ecobarrio, para informar á comunidade de veciños e ás asociacións sobre as axudas e actuacións en materia de eficiencia enerxética

Ourense, 19 de marzo de 2018.-

“Hoxe é un día que marcará un antes e un despois na Historia de Ourense”. Así iniciou o alcalde, Jesús Vázquez, o seu discurso na presentación do proxecto do Ecobarrio da Ponte, -“unha auténtica revolución que chega da man da cooperación institucional, tan importante nestos momentos que vivimos, e do empeño deste Goberno Municipal por sentar as bases da gran transformación de Ourense, por implementar todo aquelo que facilite o avance efectivo e dinámico da cidade”, dixo-, que tivo lugar esta mañá no Salón de Plenos e que estivo presidido polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo e polo comisario de Acción polo Clima e Enerxía da Comisión Europea, Miguel Arias Cañete.

“Presentamos un proxecto de innovación, de sostenibilidade, pero sobre todo un proxecto de orgullo e de futuro: a realización dun proxecto integral de referencia a nivel internacional, á altura de cidades do Reino Unido, Dinamarca, Finlandia... relacionado coa eficiencia enerxética, a sostenibilidade medioambiental e a descarbonización a nivel de barrio no ámbito urbán, no noso barrio de A Ponte. Esto suporá unha drástica reducción das emisións de gases de efecto invernadoiro xerados pola actividade propia do barrio, o máis populoso da cidade, con 27.000 habitantes”, explicou o alcalde ourensán. E este barrio, no seu conxunto, coas súas 10.310 vivendas, os seus 16.629 vehículos e os seus 27.000 habitantes, teñen un consumo enerxético total anual de 86.247 Mwh/ (megavatios)/ano, onde se inclúen os edificios privados e públicos, o alumeado público e o transporte tanto público como privado.

Reducir estas cifras mediante o aproveitamento enerxético renovable e convertir ao barrio de A Ponte nun exemplo a nivel mundial é a filosofía deste proxecto, tal e como se puxo de manifesto na presentación.

No tocante aos aspectos concretos, a previsión é que o proxecto do Ecobarrio se desenvolva nesta primeira fase en 31 edificios públicos e 18 privados. Esto supón a aplicación destas medidas en máis de 92.000 metros cadrados de superficie construida, onde a aplicación práctica será na xeración de enerxía renovable, na iluminación pública e na implantación da mobilidade sostible.

Referente internacional, calidade de vida, futuro e oportunidades

“Que Ourense se convirta en referente internacional, en todo o mundo, no que ao aproveitamento de enerxías renovables é, por si mesmo, unha das noticias máis importantes que recibe esta cidade nas últimas décadas. É por iso, hoxe é un día de orgullo e no que quero facer partícipe a toda a cidadanía”, proclamou o alcalde, Jesús Vázquez. “Que mediante este proxecto se mellore a calidade de vida dos veciños e veciñas do barrio da Ponte e o seu acceso á enerxía é, sen dúbida, un motivo máis que xustificado para sentirnos orgullosos de ter acadado algo tan innovador, pioneiro e revolucionario”.

O rexedor ourensán tamén abundou en que este proxecto suporá a creación de novas oportunidades de negocio, e de impulsar o coidado do Medio Ambiente e a Sostenibilidade a través de fontes de enerxía renovables a nivel local. “E isto, autoridades, compañeros, veciños e amigos, facémolo á Ourensana, dentro do proxecto de cidade“Ourensanamente sostible”.

Documento completo Proxecto Ecobarrio (pdf)

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.