Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

  • As bibliotecas municipais e a Aula de Natureza de Oira acollerán actividades para escolares durante as vacacións de Semana Santa co gallo de conciliar a vida familiar e laboral das familias ourensás. A concelleira de Educación, Belén Iglesias, presentou esta mañá unha programación que responde a un triplo obxectivo: ¨axudar á conciliación, ofertarlles aos nenos e ás nenas actividades nas que teñan a oportunidade de aprender xogando, e contribuír á súa socialización”. As actividades están dirixidas a nenos e nenas desde os 4 até os 11 anos.

As familias poden inscribirse desde hoxe na Concellería de Educación -Praza de San Martiño, 2-, nas diferentes bibliotecas municipais (San Francisco, A Carballeira e A Ponte), no punto de lectura do Couto e na Aula da Natureza do Río Miño, en Oira.

  • Os Centros Cívicos dependentes da Concellería de Asuntos Sociais do Concello de Ourense cambian o seu horario para os vindeiros 26, 27 e 28 de marzo, e 2 de abril, coincidindo coas datas de Semana Santa, coa fin de axudar a que nais e pais poidan conciliar a vida laboral e familiar. As actividades pasan do horario de tarde ao de mañá e amplíanse dúas horas. O horario será de 9:00 a 13:30 horas en todos os centros cívicos: Colón, A Cuña, A Ponte, As Termas e Seixalbo.

As actividades pasan do horario de tarde ao de mañá e amplíanse dúas horas. O horario é de 9:00 a 13:30 horas en todos os centros.
As novas inscricións deberán facerse na web www.ssociaiscursos.com
Todas as nenas e nenos que estean anotados nas actividades durante o curso poden asistir sen facer outra inscrición. As novas inscricións deberán facerse nos propios centros cívicos e a través da páxina web www.ssociaiscursos.com

  • En resumo:

Centro Cívico Colón, Centro Cívico A Cuña, Centro Cívico A Ponte, Centro Cívico As Termas e Centro Cívico Seixalbo: De 9:00 a 13:30 horas. Inscricións en www.ssociaiscursos.com

Aula da Natureza do río Miño. Actividades de 10:00 a 13:00 e de 16:30 a 19:00 horas. Inscricións na Concellería de Educación (pza. de San Martiño 2) ou teléfono 988.510.781.

BPM A Ponte. De 10:00 a 13:30 horas, actividades relacionadas coa animación. Inscricións en Educación ou 988.605.751.

BPM San Francisco (988.230.124), Punto de Lectura de O Couto (988.222.105), e BPM A Carballeira (988.253.893), horariode actividades, de 11:00 a 13:00 horas. Inscricións na Concellería de Educación ou nos teléfonos dos centros respectivos.

Documentos

Actividades conciliación (pdf)

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.