Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Solicitarase a colaboración dos veciños, a través dos movementos asociativos, para temas de limpeza de canles dos ríos, unha petición formulada polo alcalde de Ourense ao presidente da CHMS así estimada

“A colaboración institucional é fundamental para que Ourense continúe mellorando, e na Confederación Hidrográfica atopamos sempre un aliado fiel e leal coas necesidades e demanda dos veciños e veciñas da nosa cidade”, sinalou Jesús Vázquez Abad

Ourense, 21 de abril de 2018.-

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, xunto co concelleiro de Medio Ambiente, José Araújo, mantiveron unha reunión co presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), organismo autónomo dependente do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, Francisco Marín, para avanzar en varios temas de interese para ambas as Administracións.

Durante o encontro de traballo acordaron que o Goberno Municipal levará a Pleno Municipal varios convenios. O primeiro deles, posibilitará a execución do proxecto de mellora do saneamento de Velle, co que se procederá á substitución do sistema actual de fosas sépticas por un sistema que evite verteduras á canle do Miño, actuación demandada desde hai moitos anos polos veciños de Velle, e cuxa investimento ascende a 3 millóns de euros que será sufragada ao 50% entre ambas as Administracións.

Tamén levarase a Pleno o convenio para ampliar en 5 quilómetros o carreiro peonil que discorre pola marxe dereita do Miño entre Outariz e a N-120 en Ourense, investimento que ascenderá a 500.000 € e que se financiará ao 50% entre ambas administracións.

Por outra banda, e para continuar cos proxectos de mellora do Barbaña, levarase a Pleno a firma do convenio para a instalación dun tamiz automático que evitará a presenza de sólidos e flotantes que orixinan episodios de contaminación no aliviadoiro de Ponte Lebrona cuxo investimento total supera os 60.000 euros e que será sufragado, na súa totalidade, pola CHMS.

“A colaboración institucional é fundamental para que Ourense continúe mellorando, e na Confederación Hidrográfica atopamos sempre un aliado fiel e leal coas necesidades e demanda dos veciños e veciñas da nosa cidade”, sinalou o alcalde de Ourense.

Asemade, Jesús Vázquez, solicitoulle a Francisco Marín colaboración específica para manter o coidado nos cauces dos ríos, agora que a tempada primaveral e estival é inminente e son zonas moi frecuentadas pola cidadanía. O presidente do organismo de conca informou ao alcalde de que ao longo do mes de maio comezarán a traballar varias brigadas de limpeza de ríos na provincia de Ourense e que sería moi importante a colaboración e implicación veciñal: “Ao gozar a diario das canles e os seus carreiros fai que sexan os propios veciños nosa mellor gardería fluvial e as súas suxestións serán de gran axuda ao labor que desempeña a Confederación Hidrográfica na mellora dos ríos” explicou Francisco Marín.

A este respecto, acordaron fixar un encontro cos colectivos veciñais para solicitar a súa colaboración. “Esta cuestión xorde despois dunha reunión que mantiven con varios membros da directiva da Federación Limiar, a proposta destes, que, entre outros temas, comprometéronse a coordinar as solicitudes que poidan recibir dos seus asociados” matizou o presidente.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.