Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O programa inclúe visitas ás catas arqueolóxicas das Burgas, un roteiro termal polo río Miño, paseos polo casco vello para coñecer o patrimonio histórico artístico da cidade ou unha excursión á Ribeira Sacra, candidata a Patrimonio Mundial da UNESCO

A nosa cidade é a única española entre os membros fundadores da EHTTA, constituída no ano 2009 por as cidades de Vichy, en Francia, Spa en Bélxica, Acqui Terme e Salsomaggiore Terme en Italia, e Bath en Inglaterra

“O termalismo é a nosa carta de presentación, o noso feito singular, o que confire á nosa cidade personalidade propia desde o comezos dos tempos, mais tamén a aposta estratéxica de presente e futuro, pois constitúe unha riqueza única na súa contorna, cun potencial de desenvolvemento enorme nos campos do turismo de saúde, mais tamén no sector da investigación, desenvolvemento e innovación, na medida en que sexamos quen de rentabilizar a riqueza xeotérmica en diferentes sectores, desde a iniciativa pública e privada”, sinalou Jesús Vázquez Abad no transcurso do encontro

Ourense, 26 de abril de 2018.

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, anunciou hoxe no Consello Executivo da Asociación Europea de Cidades Históricas e Termais (EHTTA, polas súas siglas en inglés) que se celebra na localidade francesa de Enghien les Bains (París) o programa da Asemblea Xeral -máximo órgano consultivo desta entidade- do 3 ao 5 de outubro, organizado xunto coa Deputación provincial. O rexedor detallou persoalmente o contido do programa no apartado de eventos futuros do Consello.

“O termalismo é a nosa carta de presentación, o noso feito singular, o que confire á nosa cidade personalidade propia desde o comezos dos tempos, mais tamén a aposta estratéxica de presente e futuro, pois constitúe unha riqueza única na súa contorna, cun potencial de desenvolvemento enorme nos campos do turismo de saúde, mais tamén no sector da investigación, desenvolvemento e innovación, na medida en que sexamos quen de rentabilizar a riqueza xeotérmica en diferentes sectores, desde a iniciativa pública e privada”, sinalou Jesús Vázquez Abad no transcurso do encontro.

Na Asamblea Xeral da EHTTA que terá lugar en Ourense, ademais das reunións dos Cafés de Europa, foro sobre termalismo que se celebrará no Teatro Principal, ou da propia Asemblea Xeral, no salón de plenos da Casa do Concello, o programa inclúe visitas ás catas arqueolóxicas das Burgas, un roteiro termal polo río Miño, paseos polo casco vello para coñecer o patrimonio histórico artístico da cidade ou unha excursión á Ribeira Sacra, candidata a Patrimonio Mundial da UNESCO.

Entre o 3 e o 5 de outubro, a cidade de Ourense tamén amosará outros programas relacionados co potencial termal da cidade, caso do proxecto GeoAtlantic para promover un crecemento sustentable e intelixente, baseado en recursos endóxenos das rexións atlánticas, ou como empregar a enerxía xeotérmica por medio do desenvolvemento conxunto de ferramentas e metodoloxías que permitan crear as condicións necesarias a través da posta en marcha de ecosistemas locais.

Ourense é membro do Comité Executivo e participa activamente na xestión da asociación a través do seu equipo. Entre os anos 2013 e 2015 foi socio do proxecto Fuentes de Cultura xunto a outros 7 membros da asociación, unha iniciativa cofinanciada pola Comisión Europea na que se explorou precisamente esta vertente cultural do termalismo, xerando unha serie de eventos onde auga, música, historia e arte dábanse cita: os famosos Cafés de Europa.

A nosa cidade é a única española entre os membros fundadores da EHTTA, constituída no ano 2009 polas cidades de Vichy, en Francia, Spa en Bélxica, Acqui Terme e Salsomaggiore Terme en Italia, e Bath en Inglaterra.

Asociación de entidades locais

No ano 2010 obtivo o recoñecemento por parte do Consello de Europa de Itinerario Cultural Europeo. Na actualidade a rede suma máis de 40 destinos en 13 países de toda Europa (incorporando non só aqueles que están dentro da comunidade económica, senón adheridos ao Consello de Europa, Acerbaixán, Turquía..:). En España, ademais de Ourense, forman parte da EHTTA actualmente a Xunta de Galicia (a través da Axencia de Turismo de Galicia), a Eurocidade Chaves-Verín, e vén de incorporarse tamén o goberno provincial, ambos como membros asociados (a categoría de “membro activo” está reservada só ás cidades).

A EHTTA é unha asociación internacional que ten a particularidade de estar constituída na súa maior parte por corporacións locais. É un proxecto liderado polas propias cidades membro e as súas políticas públicas. Ten detrás, por tanto, un compromiso político que fai transcender os principios da asociación ás axendas municipais chegando, a final de contas, ao cidadán. A asociación xurdiu nun momento en que o turismo de saúde estaba a consolidarse como un produto turístico central para Europa, gañando máis e máis peso nunha sociedade preocupada polo coidado do corpo e a saúde, pero sobre todo cunha taxa de envellecemento moi alta.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.