Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Ourense, 17 de setembro de 2018.

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, deu a coñecer este luns no “Fórum Europa. Tribuna Galicia” o seu modelo de cidade, denominado “Ourensanamente”, un proxecto “universal e moi noso ao mesmo tempo, un modelo que sitúa ás persoas como principio e fin” e que quere facer realidade no período comprendido entre 2019 e 2023.

Durante a súa intervención, o rexedor ourensán reafirmou a súa decisión de presentarse de novo como candidato aos comicios locais como “o alcalde do sentidiño”, cun proxecto baseado no sentido común, que permita “proxectar unha cidade na que caben todos e todos participan” e na que os políticos sexan “servidores da cidadanía que deposita en nós a súa confianza”.

Ante un nutrido auditorio no que estaban presentes, entre outros, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; o presidente da Deputación Provincial, Manuel Baltar; así como conselleiros e representantes de diferentes entidades, asociacións e organismos de Ourense, Vázquez detallou o seu modelo de cidade “Ourensanamente” dividido en oito eixes estratéxicos, dende o ámbito social, cultural, ecolóxico e participativo.

Neste proxecto cobran vida os principais proxectos promovidos no seu mandato, dende o Centro Interxeracional que hoxe mesmo abriu as súas portas; o primeiro Parque Inclusivo de Galicia, ou a iniciativa “Ourense, capital termal intelixente”, que pretende impulsar a economía a través do turismo; até o proxecto do Ecobarrrio de A Ponte, unha proposta de ámbito europeo e pioneira en España, baseada no aproveitamento enerxético da xeotermia.

Pero esta proposta tamén incidirá na preocupación porque Ourense conte co “Primeiro pacto social de goberno local” que garanta medidas de protección social para os cidadáns “goberne quen goberne” (e que foi rexeitado polos grupos da oposición do actual mandato municipal); na modernización do comercio e a promoción da economía local, ou a creación dunha estratexia de promoción turística, entre outros aspectos.

O rexedor reivindicou que nos seus primeiros tres anos de mandato un dos seus principais obxectivos foi “captar inversións para Ourense”, e que froito deste esforzo estase a vivir “o período inversor máis importante e intenso da Historia de Ourense, no que só do Goberno do Estado están pendentes 700 millóns de euros”.

Pero tamén recordou que estes pasos foron posibles a pesares do “bloqueo sistemático” da oposición. “Nun goberno en minoría, a maioría é a oposición. a oposición de gobernos en minoría como é o noso caso, torpedea a actividade institucional dunha forma escandalosa, impedindo que se aproben actuacións, propostas, proxectos de avance e ata os orzamentos municipais, desde que chegamos ao goberno”.

O rexedor mostrou a súa esperanza nun cambio de postura e insistiu en que non parará no seu empeño de seguir “tendendo pontes, como as que nos ten deixado a historia na nosa cidade”.

Na súa intervención, o presidente da Xunta Alberto Núñez Feijóo, destacou que o alcalde de Ourense “non elude o compromiso de gobernar en situación precaria”. Así, Núñez Feijóo recordou que o rexedor ourensán goberna en condicións de “minoría absoluta” ao tempo que debe facer fronte a “personalismos grotescos” noutros partidos locais, referíndose a Jesús Vázquez Abad como un alcalde que non elude o compromiso de gobernar nunha situación precaria e que lle gusta insistir en que sempre se poden facer mellor as cousas .

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.