Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello


Ourense, 12 de decembro de 2018.

O Concello de Ourense será pioneiro e referente mundial da Economía Circular, unha estratexia que aposta por transformar e aproveitar os residuos que se producen nas sociedades avanzadas. Durante os vindeiros tres anos a EDAR de Ourense acollerá a Unidade Mixta Centro de innovación galego de sistemas avanzados de tratamento de augas (CIGAT)-Biofactoría. Trátase dun proxecto que conta cun orzamento de 1,86 millóns de euros que permitirá avanzar na obtención de enerxía a partir das augas residuais, así descubrir novas tecnoloxías para poñer á disposición das empresas encargadas da xestión de residuos.

A presentación deste proxecto, no que participan a empresa Viaqua, o Centro Galego de Investigacións da Auga (Cetaqua) e que conta co apoio da Xunta de Galicia e o Concello, contou coa presenza do alcalde de Ourense, Jesús Vázquez; Alberto Sánchez, Xerente de Cetaqua, Julio Masid, Director de Viaqua e Patricia Argerey, directora da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia, GAIN.

“A través desta iniciativa buscaremos alternativas para que Ourense sexa un referente mundial de cidade con residuos cero. Na que os elementos que xorden ao depurar as augas se reutilicen en diversos eidos, como na xeración de bio-combustibles ou o a través do uso dos lodos como abonos naturais”, explicou o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez durante a presentación .

O rexedor salientou que o proxecto CIGAT-Biofactoría “é un magnífico exemplo da colaboración público-privada, que nos situará en primeira liña e que se poderá exportar a outros puntos de Galicia, España e do resto do mundo”.

Vázquez Abad destacou que a Unidade Mixta “ademais de dar solucións ás necesidades de mellora do noso Medio Ambiente, ofrecerá novas vías e oportunidades de negocio para a nosa cidade”, xa que as propostas para transformar e aproveitar os residuos a través de novas tecnoloxías “van abrir moitas posibilidades para noso empresariado”.

A Unidade Mixta dá continuidade a un proxecto de colaboración público-privada iniciado en 2015, que sitúa a Galicia na avangarda da innovación tecnolóxica no sector da auga. CIGAT-Biofactoría ten como misión o desenvolvemento e transferencia ao mercado de novas solucións tecnolóxicas no tratamento da auga.

O proxecto inclúe a proba na estación depuradora dun prototipo de novas tecnoloxías que permitirán avanzar na obtención de enerxía a partir dos residuos da auga. Así, a EDAR situarase como unha instalación pioneira a nivel mundial no campo da biorrefinería, é dicir, na obtención de produtos de alto valor engadido baseados no carbono non obtidos do petróleo.

Julio Masid, director de Viaqua, salientou a colaboración do
Concello de Ourense e da Xunta de Galicia neste proxecto “que é unha aposta pola innovación como elemento diferenciador”.

Pola súa banda, Alberto Sánchez, xerente de Cetaqua, cualificou a Unidade Mixta como “un reto precioso que permitirá dar solucións tecnolóxicas ao mercado e aproveitar todo o potencial que existe nas correntes residuais”:

A directora da Axencia Galega de Innovación GAIN, Patricia Argerey, felicitou ao rexedor “pola súa visión dunha cidade moderna, preocupada polo tratamento dos residuos e pola Economía Circular”.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.