Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Un investimento de 400.000 euros permitirá o acondicionamento e mellora da Praza Daniel González, no barrio das Lagoas. Os obxectivos primordiais deste proxecto, redactado íntegramente por técnicos municipais, serán:

  • Mellorar a calidade de vida dos habitantes e visitantes de Ourense
  • Potenciar o uso e disfrute das zonas públicas
  • Incrementar o número de xogos infantís, potenciar a integración de todas as persoas, instalando e aumentando a oferta de xogos e elementos inclusivos
  • Mellorar as infraestruturas, optimizando o aproveitamento da praia de estacionamento
  • Sanear o pavimento das beirarrúas, incluindo a poda das raíces dos Platanos (Platanus x hybrida), Sauces (Salix babylonica), Acer negundo e Melias (Melia acedarach) situados na zona ver de e alcorques viarios
  • Poñer en valor o barrio das Lagoas a través de actuacións de modernización e renovación de infraestruturas e elementos de ocio, tanto cualitativa como cuantitativamente

Esta histórica demanda veciñal levarase a cabo grazas á colaboración solicitada por parte do alcalde, Jesús Vázquez Abad, á consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, na liña na que se remodelaron outras zonas similares en Covadonga e no barrio da Ponte, hoxe en día en execución

Jesús Vázquez Abad salienta que "buscamos todos os mecanismos ao noso alcance, a través da cooperación institucional, para traballar en positivo dando solucións aos problemas que lles importan e preocupan aos veciños e veciñas" e matiza que "gracias a este xeito de traballar, será a terceira zona verde singular dun barrio da cidade que remodelamos e melloramos cun marcado espíritu inclusivo, para o uso e disfrute desta zona pública por parte de todas as persoas".

A través dun proxecto redactado íntegramente polos técnicos municipais de Infraestruturas e Medio Ambiente, reformaranse e melloraranse os equipamentos e infraestruturas existentes, incorporando xogos infantís, elementos de ocio compartido, equipamentos biosaudables e mobiliario urbano, dotándoa dunha nova e moderna instalación de alumeado público.

Tamén se mellorará a accesibilidade (rebaixes de beirarrúas, pavimentos diferenciados, mobiliario adaptado, xogos inclusivos), rehabilitando o firme existente das beirarrúas da praza e a súa zona de influencia debido ao seu avanzado estado de deterioro.

Ampliaranse alcorques de arboreda viaria, podando raices que ocasionen danos a firmes e pavimentos, repoñendo árbores deterioradas ou desaparecidas e reordeando a praza destinada a aparcamento, optimizando o seu trazado para aumentar, coa mesma superficie, un maior número de prazas de estacionamento, xa que se trata dun dos problemas máis salientables desta zona da cidade.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.