Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense e a Xunta de Galicia asinaron, esta mañá, un convenio que descentralizará o proceso de selección e de formación dos axentes da Policía Local. Este acordo, que terá unha vixencia de catro anos -prorrogables- “optimizará os recursos e mellorará os procesos de selección”, en palabras de Jesús Vázquez, alcalde de Ourense. Así, a Xunta realizará a convocatoria e fará o seguimento dos procesos selectivos, mentres que o Concello de Ourense decidirá, na convocatoria, o número de prazas, denominación dos postos e características dos mesmos.

Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, destacou que este convenio, ao que xa se adheriron 56 concellos de Galicia, permitirá que as plantillas estean equilibradas ao tempo que homoxeneizará as probas, daralles obxectividade e axilizará o proceso de cubrir as vacantes existentes”, dixo.

Desta maneira, e despois de que os concellos convoquen novas prazas de policía, os aspirantes formaranse na Academia Galega de Seguridade Pública da Estrada (Pontevedra) e accederán, en función das súas cualificacións, ao destino solicitado. O seguinte paso sería un período de prácticas no propio destino logo do que pasarían a formar parte da plantilla laboral en categoría de funcionarios.

Segundo o vicepresidente Rueda, até un total de 200 policías se incorporarán durante este ano aos diferentes concellos adheridos ao programa, entre eles 9 con destino Ourense, e que realizarán as prácticas nos meses de verán.

Actualmente, o Concello de Ourense conta con 109 policías locais -12 mandos e 97 axentes- aos que haberá que restarlles 11 a finais deste mes: son os que solicitaron, polo de agora, acollerse ao decreto que lles permite xubilarse de forma anticipada aos 59 anos.

Na sinatura do convenio, o rexedor ourensán e o vicepresidente da Xunta estiveron acompañados por Santiago Villanueva, director xeral de Emerxencias e Interior; por Marisol Díaz, delegada da Xunta en Ourense; e polos concelleiros Carlos Campos, de Tráfico e Seguridade Cidadá, e Flora Moure, de Persoal e Recursos Humanos.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.