Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, fixo balance este luns do seu Goberno ao fronte da cidade, que cualificou como “o mandato máis ambicioso da historia de Ourense, con máis de 306 millóns de euros acadados en inversións”. Na súa intervención, o rexedor salientou os logros acadados grazas ao diálogo e colaboración con outras administracións, e denunciou o bloqueo e a falla de diálogo por parte da oposición.

“Amosámonos como un equipo que foi quen de lograr importantes acordos con outras administracións para esta cidade, e seguiremos facéndoo”, explicou Vázquez Abad, quen salientou que “máis do 80% do noso programa electoral está cumprido, e con moitos logros que non estaban aí contemplados.”

O rexedor destacou que as inversións acadadas para Ourense polo grupo de goberno permitiron “reactivar vellos e importantísimos proxectos”, como o Complexo Cultural de San Francisco, que contou cun orzamento de 40 millóns de euros; ou a Estación Intermodal (máis de 160 millóns) “que situará a Ourense no mapa mundial da arquitectura”.

Pero tamén reivindicou a posta posta en marcha de novas iniciativas, como o Centro Interxeracional; o albergue de peregrinos; actuacións en infraestruturas (como as entradas á cidade en Seixalbo ou a avenida Otero Pedraio); e proxectos como o Novo Hospital ou Campus Auga.

Así, en materia de infraestruturas deportivas o rexedor destacou inversións neste período por 7 millóns de euros, entre elas referiuse á construción da nova pista cuberta en Expourense que calificou como “a mellor da península”.

Vázquez Abad tamén reivindicou actuacións realizadas para rexenerar a área urbana, por importe de 6,5 millóns de euros, en especial a través do impulso e posta en valor do Casco Histórico Sur.

Ademais salientou que o Concello foi capaz de captar máis de 5 millóns de euros en programas europeos para a promoción do emprego; 10,2 millóns en arranxos, melloras e ampliacións de instalacións educativas e escolares; 3,6 millóns en axudas para o fomento do Turismo e Termalismo; así como 14,2 millóns de euros en axudas dedicadas ás persoas que máis o precisan.

O rexedor salientou que todas estas actuacións foron posibles grazas ao diálogo e colaboración por parte de outras administracións, fronte á falla de diálogo por parte dos grupos da oposición.

Na súa intervención, o alcalde recordou que o grupo de goberno atopouse no ano 2015 cunha cidade sumida en problemas administrativos de diversa índole e que se marcaron como obxectivo “reverter unha situación nada doada e poñer orde no caos”, como: unha EDAR a piques de perder unha chea de millóns procedentes dos fondos europeos; unha residencia universitaria pechada; ou un novo Hospital “no que non tiñan contemplados os accesos”.

“Resucitar estas situacións non foi doado. E aínda por riba aguantando as dobres mensaxes dos que nos abocaron a esta situación”, abundou o rexedor.

“O peor deste mandato, a oposición”

Nesta liña, Vázquez Abad criticou que o peor deste mandato foi a oposición que lle tocou sufrir, porque “tiña na súa man a maioría do Pleno e puido usar os seus votos para construír e para aportar en positivo, pero que preferiu bloquear”e facer unha política irresponsable.

Así afeou que algúns prefiren “proclamar na oposición o contrario do que fan cando gobernan”, mentres que outros “prefiren funcionar a golpe de ocorrencia, desprezando e denigrando o exercicio da política convertendo o Pleno nun lamentable espectáculo”.

Fronte a esta situación Vázquez Abad reivindicou que “seguiremos traballando como o primeiro día, porque sabemos que este proxecto terá continuidade, e cunha maioría suficiente para poder desenvolver todos os proxectos que precisa Ourense en liberdade e sen trabas ou bloqueos irracionais”.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.