Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

“A Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC) do Concello de Ourense rexistrou, en 2018, máis queixas nos servizos consumos domésticos que no ano anterior”. Así o explicou este xoves o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, durante a rolda de prensa posterior a Xunta de Goberno Local, na que deu conta das actuacións da OMIC no pasado ano.

O alcalde explicou que as reclamacións por auga (86), electricidade (298) e gas (120) foron as máis numerosas dos ourensáns neste período (fronte ás 477 de 2017), seguidas do servizo de telefonía e Internet (431) e de servizos de banca (359).

Vázquez Abad salientou que “durante 2018 a OMIC atendeu un total de 5.495 consultas, 1.856 menos que en 2017”.

“O maior incremento produciuse no número de consultas sobre o servizo do gas doméstico, un 37% máis que no 2017” sinalou o rexedor. O principal motivo desta suba atópase nas estimacións de consumo que fan as empresas xestoras do servizo, que cando non poden acceder ao contador situado no interior das vivendas fan un cálculo aproximado, segundo consumos anteriores. Vázquez Abad explicou que “a resolución desta situación é moi sinxela, xa que axilízase cunha fotografía actual do contador”.

Malia a suba nos consumos domésticos, a OMIC rexistrou 1.856 consultas menos que no ano anterior. Así, realizáronse 4.052 consultas sobre servizos e 1.445 sobre produtos, un total de 5.495; fronte ás 7.351 de 2017. Porén, incrementou o número de mediacións (183), mantivo as arbitraxes (23) e elevou un total de 67 expedientes ao Instituto Galego de Consumo.

O descenso no número de consultas está relacionado coa caída das solicitudes de información relacionadas co sector da Banca. No ano 2017 realizáronse un total de 2.039 consultas relacionadas con este sector, fronte ás 359 do pasado ano. Fai dous anos a OMIC atendeu moitas consultas de cidadáns sobre as cláusulas solo. Neste ano, a meirande parte das solicitudes de información foron para aclarar a quen lle corresponde facer fronte aos gastos que se xeran en materia de hipotecas.

Na lista de preocupacións dos ourensáns figuran, asemade, os servizos de venda de produtos a través de plataformas de compra dixitais (261), os alugueres de vivenda (216) ou sobre a propiedade horizontal (195), así coma servizos profesionais (192), servizos a domicilio (184) e transporte aéreo (175).

No referido aos produtos, os que máis queixas recibiron foron os de telefonía (258), automóbiles (221) e electrodomésticos e equipamento do fogar (189). A compra de vivenda (160) e de produtos informáticos (160) seguen na lista.

Telefonía foi tamén o sector que concentrou o maior número de reclamacións, un total de 120 (o 59%), das que se resolveron a práctica totalidade a través de mediación ou por arbitraxe de Consumo. Grande parte das demandas producíronse por incumprimentos de tarifas, por cuestións de roaming e por avarías nos terminais.

Xunta de Goberno Local

Na Xunta de Goberno Local celebrada este xoves tratáronse 30 asuntos achegados por concellerías e servizos municipais.

En Avogacía Consistorial (4) deuse conta de dúas comparecencias, unha sentenza e un Auto. O auto, ditado polo Xulgado de Menores número 1, informou do cumprimento da condena de traballos en beneficio da comunidade que lle fora imposta a un menor por tirar pedras contra un farol no Parque Miño.

A sentenza, do Xulgado de Instrución número 2 de Ourense, condena a un particular a 20 días de traballo en beneficio da comunidade e a indemnizar ao Concello con 255,05 euros, polos danos nun sinal de tráfico por mor dun accidente e tras comprobarse que conducía sen permiso de circulación.

As dúas comparecencias emprazan o Concello a presentarse, en calidade de prexudicado, e achegar unha valoración dos danos en mobiliario urbano provocados por dous condutores que estaban baixo os efectos do alcohol.

Servizo de Licenzas Urbanísticas, de Actividade, Apertura e Disciplina (8): concedéronse licenzas a instalación de catro ascensores e para a instalación dun Punto de Aviso á Poboación (PA) no lugar de San Mamede (Velle). En Aperturas, outorgáronse licenzas de obra e adaptación de locais para acoller: un café bar, un local de oficinas e un centro de reprodución asistida.

No Servizo de Planeamento, Xestión Urbanística e Patrimonio (5): desestimáronse dúas reclamacións de responsabilidade patrimonial, por non concorrer os requisitos que determinan o dereito a unha reclamación; e recoñecéuselles a tres particulares o seu dereito a percibir indemnizacións.

Contratación (5). Aprobáronse os expedientes para contratar, mediante procedemento negociado sen publicidade, diversas licenzas de programas e servizos de mantemento informático para o período 2019 e 2020, por un importe total de 24.942,42 euros por ano, IVE engadido.

Concellería de Infraestruturas (3): Recoñeceuse a favor de ADIF, a cantidade de 2.480,68 euros por concesión de autorización ao Concello para rehabilitar o firme do camiño Outeiro-Untes, paralelo á vía. Tamén se recoñeceu unha indemnización a favor da Confederación Hidrográfica Miño Sil, e liquidáronse os recibos do canon de auga das instalacións municipais entre os anos 2014 e 2017, ambos incluídos, por un importe de 246.295,57 euros.

En materia de Cultura (1) aprobáronse as bases e a convocatoria do Concurso de Maios e Coplas do ano 2019, que contará cun orzamento de 15.000 euros.

No apartado de Xestión Económica e Orzamentaria (1) aprobouse unha relación de facturas por gastos realizados no exercicio 2018 que non puideron seguir a tramitación ordinaria no devandito exercicio, por un importe total de 86.022,92 euros.

En Persoal e Recursos Humanos (3) aprobouse a modificación do valor do punto do complemento específico para o ano 2019, incrementándolle o 2,25% e deixando por tanto o valor deste en 1.217,82 euros. Tamén se desestimou o recurso de reposición dun bombeiro contra o decreto de Recursos Humanos que desestima o abono dos pluses de festividade e nocturnidade correspondentes aos días propios entre 2013 e 2018; e desestimouse parcialmente un recurso en relación á Convocatoria de Solicitudes e Bases Específicas reguladoras da elaboración de listados de técnicos para selección de persoal, por considerar que non se da ningún dos supostos de nulidade.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.