Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

 

O Concello aproba a ordenación decrecente das ofertas presentadas para a contratación, mediante procedemento aberto, das obras de reforma e rehabilitación da Praza de Abastos número 1. 

A empresa que obtivo unha maior puntuación presentou unha oferta por importe de 4.003.415,02 euros, o que supón unha rebaixa do 13,80% respecto do orzamento base. Agora terá un prazo de dez días hábiles para acreditar ter toda a documentación e depositar a garantía na Tesourería Municipal.

Por outra banda, a Xunta de Goberno Local adxudicou a construción de 168 novos osarios no cemiterio de Santa Mariña, que se sumarán aos 558 cos que conta na actualidade e que darán resposta á necesidade deste tipo de instalacións. A obra, que suporá un incremento do 30% dos osarios cos que conta Ourense,  terá un orzamento de 50.194,37 euros (IVE engadido), o que supón unha baixa dun 23,47% respecto ao presuposto de licitación.

Ademais, na Xunta de Goberno Local desta semana tratáronse outros 25 asuntos.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.