Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Boletín Oficial da Provincia do 31 de xaneiro publica a aprobación inicial do orzamento xeral do Concello de Ourense para o exercicio 2020, aprobado polo Pleno da Corporación, en sesión extraordinaria, o pasado 27 de xaneiro. O documento está integrado polo orzamento do Concello e polo do Consello Municipal de Deportes, así como polas bases de execución e anexos de persoal. A concelleira de Facenda, Ana F. Morenza, considera que “é un paso máis para que esta cidade teña os orzamentos que merece, e senta as bases para o seu desenvolvemento definitivo”.

O expediente estará a disposición dos interesados en formato dixital [ENLACE] e en formato papel -no departamento de Xestión Económica e Orzamentaria do Concello de Ourense- durante o prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte á data de inserción no Boletín Oficial da Provincia, para que todas as persoas ou colectivos que o consideren poidan facer alegacións. De non presentarse reclamacións durante o período sinalado, o orzamento xeral do Concello de Ourense considerarase definitivamente aprobado.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.