Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A xunta de goberno local aprobou esta mañá adxudicacións e expedientes de contratación para diferentes e importantes servizos para a cidade de Ourense.

Entre eles, o servizo de limpeza de centros públicos de Educación Infantil e Primaria (CEIPs) do Concello de Ourense até o ano 2022, que será desenvolvido por dúas empresas (Mantelnor Limpiezas SL e ITMA SL), adxudicatarias dos 5 lotes nos que se divide o contrato. A suma dos cinco lotes ascende a 2.050.114,62 euros para as anualidades 2020, 2021 e 2022. 

Tamén se aprobaron as bases para a contratación do servizo de obras de conservación e mantemento das infraestruturas viarias de titularidade municipal para os dous vindeiros exercicios, o que permitirá a posta a punto das rúas da cidade. Realizarase en dous lotes: o primeiro, para áreas peonís, cun orzamento de licitación anual de 666.000 euros (IVE incluído); e o segundo, para a pavimentación de vías e actuacións complementarias, polo mesmo importe. O total do contrato ascendería a 2.664.000 euros.

En total, a xunta de goberno abordou 28 asuntos achegados por diferentes servizos municipais repartidos entre Contratación, Avogacía Consistorial, Licenzas e Patrimonio. Entre estes asuntos, adxudicouse tamén a concesión demanial para a explotación da cafetería do Xardín Xaponés, por un canon anual de 68.970 euros (IVE incluído) por unha duración de cinco anos.

 

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.