Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense, a través dun convenio de colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI) e Orange España para a formación e apoio ao emprendemento dixital baseado na innovación, pon en marcha o programa Sé Digital.

Concibido coma un programa de formación online, e elaborado en colaboración coa EOI e Orange, está deseñado para desenvolver habilidades dixitais entre os cidadáns e contribuír á transformación dixital das empresas, así como para o desenvolvemento do ecosistema dixital municipal.

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, salientou a “oportunidade que representan plataformas coma esta, gratuíta e aberta para todos os cidadáns, para o desenvolvemento do tecido económico da cidade”, especialmente “nesta cidade con tradición de comercio e comercio tradicional”.

Xunto ao rexedor, tamén estiveron presentes os concelleiro de Emprego e Promoción Económica, Jorge Pumar, e de Comercio, Belén Iglesias, o xerente de Relacións Institucionais da Zona Norte de Orange España, Óscar Aragón; e o xefe de Proxectos Estratéxicos da EOI, Javier Moreno. Ademais, até o salón de plenos desprazáronse integrantes de diferentes colectivos de comerciantes da cidade, coma a Cámara de Comercio, o Centro Comercial Aberto, o centro comercial Ponte Vella ou a asociación de comerciantes da Praza de Abastos.

Sé Digital está orientado ás necesidades reais dos cidadáns, profesionais e comerciantes locais coa finalidade de que desenvolvan habilidades dixitais que os axuden a facer negocios desde a súa localidade. Os contidos do programa son de alta calidade e coas últimas técnicas audiovisuais / linguaxes de comunicación, e conta con expertos e especialistas de renome, adaptados á realidade da zona.

Contidos do programa

Entre os contidos do programa: Oportunidades para os negocios desde a túa localidade; Tecnoloxía básica para os negocios e a promoción en canles dixitais; Posicionamento online da túa idea para que te atopen desde calquera parte do mundo; Novas formas de financiamento en internet para poñer en marcha o teu negocio; Consideracións xurídicas básicas sobre propiedade intelectual e protección de datos (Que é legal, alegal ou ilegal en internet?); Novas teconoloxías para mellorar procesos na túa empresa e axudala na súa transformación dixital; e outra serie de temáticas relacionadas coa economía dixital.

Gratuíto e sinxelo

Apuntarse a Sé Digital é sinxelo, xa que se trata dun curso online de 20 horas de duración, sen límite de prazas e que se poderá completar ata en 2 meses. Non require coñecementos previos en materia de novas tecnoloxías e é completamente gratuíto. A inscrición poderase realizar a través da páxina web https://sedigitalylanzate.es ou de www.ourense.gal desde este mesmo luns.

A compañía Orange facilitará as titorías e material preciso, e ao final do curso expedirase un certificado oficial asinado pola EOI.

Este programa, realizado noutras cidades de España, é moi ben acollido por profesionais e comerciantes, con éxito de participación. Ourense será a primeira cidade de Galicia no que se celebre. A través do programa Sé Digital formaranse unhas 10.500 persoas en toda España interesadas en coñecer as oportunidades de negocio que lles poden ofrecer as TIC para participar na nova economía global desde as súas localidades.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.