Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Tres novos espazos museísticos para revitalizar o casco histórico da cidade: o Museo dos Bolechas, o Museo da Arte Medieval e o da Roda de Afiar. Foi o resultado da reunión do Comité de Cooperación Permanente entre Concello e Deputación de Ourense, celebrada esta mañá no pazo provincial e que foi cualificada como “moi frutífera para a provincia e para a cidade” polo alcalde de Ourense, Jesús Vázquez.

Este proxecto de espazos expositivos pretende ser un revulsivo para a dinamización cultural da cidade e un atractivo engadido para os que visitan a capital, “que aglutina máis da terceira parte da poboación da provincia”, segundo o presidente provincial.

Museo dos Bolechas

Así, o Museo dos Bolechas, dirixido ao público infantil e ao fomento da lingua galega, ocupará as instalacións da Casa da Maxia, na praza da Ferreiría; o Museo da Roda de Afiar, un dos nosos símbolos de identidade, emprazarase nun inmoble propiedade da Deputación na rúa Monterrei e dotarase cos fondos propiedade de Florencio de Arboiro; mentres que o Museo da Arte Medieval, pendente das obras de reforma no espazo que ocupan a Igrexa de San Francisco e o Claustro, á espera que se traslade o albergue de peregrinos, será un “referente do legado románico e gótico da cidade”, en palabras do rexedor.

Non en van, “Ourense é a segunda cidade española con maior legado románico de toda España, e o museo pode converterse en peza única en Galicia para contribuír, xunto co Museo Arqueolóxico, á dinamización da nosa provincia e da nosa cidade”, dixo Vázquez Abad.

Obras no perímetro do rural

Pero a reunión deste comité de Cooperación Permanente coa Deputación deu tamén lugar a consolidar o plan de obras conxunto de ambas institucións. Se agora mesmo están desenvolvéndose as obras na rúa da Casilla, no barrio da Ponte, o Concello solicitará incluír no plan de obras provincial as actuacións na rúa do Viso, dándolle prioridade ás actuacións no perímetro rural da capital.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.