Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, asinou este mediodía o decreto no que nomea como membros da Xunta de Goberno Local os concelleiros Armando Ojea Bouzo e Telmo Manuel Ucha Álvarez, logo da toma de posesión deste último no pleno desta mañá.

Corresponderalle á Xunta de Goberno Local, así integrada, e baixo a presidencia da Alcaldía, colaborar de forma colexiada nas funcións de dirección política que lle corresponden á Alcaldía e exercer as funcións executivas e administrativas que se sinalan no artigo 127 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do Réxime Local

No mesmo decreto dáse conta tamén do nomeamento de Armando Ojea como concelleiro - secretario da Xunta de Goberno Local.

A resolución fixa tamén que a periodicidade das sesións ordinarias da Xunta de Goberno Local: será semanal, os xoves ás 08:30 horas.

A resolución será efectiva dende a mesma data da súa sinatura, e será publicada no Boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Ourense e no taboleiro da Casa do Concello. Tamén se lle dará conta desta resolución á Xunta de Goberno Local e ao Pleno da Corporación na primeira sesión que teña lugar.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.