Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Esta mañá Concello e sindicatos chegaron a un acordo global sobre o proxecto de ordenanza do teletraballo co cal se dá por pechada a negociación neste ámbito e se continuará co trámite para levala a pleno para a súa aprobación o antes posible.

O acordo da mesa de negociación ten unha especial relevancia, non só polo teletraballo en si, senón tamén pola importancia que este pode ter de cara á modernización do funcionamento da propia administración municipal, para comezar a traballar doutro xeito, non só en canto á utilización intensiva de medios tecnolóxicos, senón tamén en canto a estruturación do traballo, introducindo indicadores de obxectivos concretos para cada teletraballador a través do plan individual de teletraballo.

Na mesma reunión chegouse a acordo respecto ao calendario laboral de 2021, e respecto á ampliación do tempo dispoñible para poder gozar das vacacións e/ou días de asuntos propios do ano 2020 que non puideron ser utilizados durante este ano por mor da pandemia da COVID 19, ampliando esta data límite até o 31 de marzo. Houbo traballadores que, por razóns de servizo, non puideron coller as vacacións este ano, por iso se decide ampliar ese límite, que antes estaba no 31 de xaneiro.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.