Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Casa de Galicia de Madrid acolleu esta mañá a presentación da campaña Un paseo polo Nadal de Galicia da Axencia de Turismo de Galicia. Nesta presentación participou o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, para presentar o potencial turístico da cidade durante o período do Nadal.

"Porque ser a Capital Termal de Galicia non é un título gratuíto: baixo os nosos pés temos un océano de auga quente que nos permite tomar baños á luz da lúa nunha piscina gratuíta integrada en pleno centro histórico, por exemplo. Algo, sen dúbida, do que poucas capitais poden presumir", sinalou o alcalde, quen se referiu a Ourense como a Capital do Nadal de Galicia.

"Así o estamos demostrando cunha completísima programación de máis de 200 actividades pensando nun turismo familiar, no lecer de toda a familia. Teatro, música (temos en marcha un Ciclo de Lírica con figuras de primeiro nivel nacional e internacional de ópera e zarzuela), actividades para os máis pequenos (mesmo para os bebés), unha feira vangardista para mozos emprendedores 'pop up stores' e lugares con encanto para fotografar e levar de Ourense o mellor recordo destas datas".

Pero se hai algo que Jesús Vázquez destacou como tipicamente do Nadal son os beléns. "Á nova iniciativa que puxemos en marcha este ano (unha recreación a tamaño real nos Xardíns do Padre Feijóo) unímoslle os xa tradicionais que forman parte do patrimonio cultural e emocional de Ourense: o Belén de Baltar e a exposición "Beléns do Mundo" do Bispado, así como o concurso de beléns da cidade.

Belén de Baltar

Jesús Vázquez destacou que Ourense ten un punto de encontro no Nadal: "Un lugar onde cada ano celebramos oficialmente o inicio desta cita festiva e ao que todos os ourensáns, e todos quen nos visitan, achegámonos para gozar do Nadal. Este ano, realizaremos ese rito o venres 16 de decembro".

É o Belén de Arturo Baltar, instalado no centro histórico da cidade de Ourense, no que hoxe é espazo expositivo permanente da obra do escultor ourensán Arturo Baltar.

Ten a súa orixe en 1967, nun encargo que a Asociación de belenistas de Ourense fíxolle ao escultor. Foi o primeiro Belén de Baltar, formado polas figuras principais do Portal: José, María, co neno no colo, o boi e a mula, un anxo e tres Reyes Meigos, que se presentou nos soportais da Casa Consistorial.

Desde entón, cada ano vai crecendo en esculturas con máis personaxes, grupos sociais, arquitectura civil e relixiosa, ambientación paisaxística...

En 1969 colocouse no Museo Arqueolóxico e en 1970, durante toda a década, xunto ao Pórtico do Paraíso da catedral.

No Nadal de 1980, trasladouse á Capela de San Cosme e San Damián, o seu emprazamento definitivo. No 2010, remodelase por completo a capela e o edificio anexo para acoller o que hoxe é espazo expositivo de Arturo Baltar, sede permanente do seu belén e dunha parte significativa da súa obra.

O Belén de Ourense componse dunha gran cantidade de pezas feitas en barro cocido, ademais de curiosas representacións relixiosas, civís e militares que, mesturadas, conxuntamente coas construcións de carácter popular, crean un ambiente singular.

Destaca tamén a presenza de elementos relacionados coa etnografía: adegas, fornos, cruceiros, pontes, pombais... Tamén é fermoso contemplar os labores do campo, xogos populares como a chave; antigas profesións ambulantes como a do retratista, o cego cantador de coplas; etcétera.

"É un pequeno universo de barro cocido no que a sociedade de Ourense ten a súa réplica perfecta. Unha obra de arte singular que merece ser visitada", subliñou o rexedor ourensán.

Beléns do Mundo

Ourense acolle tamén una das máis interesantes e atractivas exposicións de beléns que se poidan contemplar na actualidade en toda a Península, tanto polo seu contido, pola súa variedade de características e procedencias como polo extraordinario da súa orixe: a exposición de Beléns do Mundo, organizada polo Bispado.

Concurso de beléns

Por último, o alcalde de Ourense fixo referencia á celebración do tradicional Concurso de beléns públicos, tremendamente consolidado na cidade na súa xa edición número 21, convocado polo Concello e a Asociación de Belenistas.

Prémianse composicións que deben estar á vista ou en todo caso abertos ao público, en escaparates, vitrinas, mostradores, etc. Mesmo tamén en colexios, residencias ou domicilios particulares, sempre que abran ao público polo menos 2 horas ao día e sinalizados cun cartel no exterior do edificio.

De feito, hai 3 categorías: asociacións sen ánimo de lucro e establecementos comerciais, beléns instalados en domicilios particulares e escolares. Con 2.000 euros en premios.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.