Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense publica os resultados dun estudo sociolóxico encargado á empresa Celeste-Tel, e cuxo obxectivo é o de coñecer a valoración cidadá sobre diversos aspectos da política e vida municipal.

Ademais dun cuestionario xeral, o estudo incide en aspectos coma os efectos da pandemia e a saída da mesma, os ingresos e o posto de traballo, a xestión das administracións, a valoración de proxectos municipais, o medio polo que a cidadanía accede á información e o grao de coñecemento e valoración dos políticos, así como un apartado específico para a valoración da intención de voto.

Dirixido polo sociólogo José Ramón Lorente Ferrer, o estudo é de ámbito municipal, e realizouse logo de 600 entrevistas telefónicas asistidas por ordenador entre o 15 e o 23 de abril de 2021. A metodoloxía foi unha selección aleatoria proporcional, con cotas pechadas de idade e de xénero.

O nivel de erro do estudo é dun +/- 4,08%.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.