Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Os usuarios da Oficina de Obxectos Perdidos teñen dereito:

 • A que se lles informe sobre se algún obxecto da súa propiedade atópase depositado na Oficina de Obxectos Perdidos.
 • A que los obxectos atopados se custodien coa máxima dilixencia e en condicións que permitan evitar o seu deterioro.
 • A poñer en contacto ao propietario e a persoa que atopou o obxecto.
 • A persoa que atopa un obxecto, ten dereito:
  • A que se lle entregue o documento acreditativo de depósito do obxecto e a que se le informe dos dereitos recoñecidos nos artigos 615 e 616 do Código Civil. Transcorrido o prazo legal de depósito sen que fose reclamado o obxecto polo seu lexítimo propietario notificarase tal circunstancia a persoa que o atopou para que exerza o seu dereito sobre o obxecto.
  • A ser informado, se así o desexa, de que o obxecto foi devolto ao seu propietario.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

 • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
 • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
 • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.